Obory

Je správnou volbou pro ty mladé lidi, kteří chtějí kromě teoretické přípravy absolvovat i cvičení v chemické a mikrobiologické laboratoři. Obor je zaměřen na hodnocení kvality potravin. Žák získá základní přehled o výživě, výrobě a složení potravin. Velký rozsah výuky odborných předmětů probíhá formou cvičení v chemických a mikrobiologických laboratořích. Žáci provádí hodnocení potravin podle předepsaných legislativních požadavků.
Více informací zde
Obor vzdělání s tímto zaměřením je rozšířením oboru Analýza potravin. Kromě kontroly kvality potravin, jejich zdravotní nezávadnosti, je výuka zaměřena na oblast výživy, problematiku špatných stravovacích návyků, jejich vlivu na zdraví člověka. Výuka je rozšířena o problematiku základů dietního stravování a výživy v nemoci. Žák získá povědomí o výživové diagnostice. Teoretická výuka odborných předmětů je doplněna o laboratorní cvičení.
Více informací zde
Jedná se o obor Technologie potravin s rozšířenou výukou ekonomických předmětů. Žák si osvojí znalosti všech potravinářských technologií s prohloubením oblasti zpracování mouky. Výuka je zaměřena i na kontrolu jakosti potravinářských surovin a potravin. Praktická část odborných předmětů probíhá formou cvičení v dílnách, chemických, mikrobiologických laboratořích  a specializovaných učebnách.
Více informací zde
Žák tohoto oboru si osvojí technologie výroby potravin. Nejvíce prohloubené má znalosti v oblasti potravinářských technologií zpracovávajících obilí a technologií výroby krmiv. Je seznámen nejenom s technologickými postupy výroby potravin, ale orientuje se v chemickém i mikrobiologickém hodnocení jakosti surovin i hotových výrobků. Teoretické předměty jsou doplněny technologickou praxí, laboratorním cvičením, jejichž výuka probíhá ve školním mlýně a ve specializovaných laboratořích v budově školy.
Více informací zde
Pekař je moderní atraktivní obor, kde se naučíš péct rohlíky, housky, plést vánočky, dělat chleba a spoustu dalších zajímavých výrobků.    
Více informací zde
Náplní práce cukráře je výroba cukrářských výrobků. Žák je po absolvování oboru schopen vypočítat spotřebu surovin podle receptur, ovládat výrobní technologické postupy a normy, kontrolovat kvalitu cukrářských surovin, zdobit cukrářské výrobky a při tom uplatnit své estetické cítění. Pracovat může v menších cukrárnách i v provozech cukrářské velkovýroby. Během učení může absolvovat specializované kurzy a účastnit se soutěží v oboru. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, zručnost, estetické cítění i tvůrčí schopnosti.
Více informací zde
Činností prodavače je nabízet a prodávat zboží, umět o něm podat zákazníkům potřebné informace, orientovat se v cenách a v nabídce různých výrobců. Absolvent bude schopen předvést zboží, dárkově ho zabalit, vyhotovit prodejní doklad, vyřizovat reklamace. Důležitá je i jeho schopnost komunikace se zákazníky i s dodavateli. Při administrativní činnosti se naučí využívat moderní informační a komunikační technologie. Uplatnění najde v  obchodních řetězcích, v samoobsluhách, v pultovém i ve stánkovém prodeji. Předpokladem pro úspěšné vykonávání prodejních činností je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování i smysl pro pořádek.
Více informací zde
Absolvent se uplatní v oblasti stravovacích služeb ve velkých, středně velkých i malých provozech, a to buď při výrobě pokrmů nebo při obsluze hostů. Po zapracování je absolvent schopen podnikat v soukromé sféře. Příprava na práci v oboru zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, manuální zručnost a estetické cítění.
Více informací zde
Pracovní náplní číšníka (servírky) je obsluha hostů – schopnost poradit jim s výběrem pokrmů a nápojů, přijmout objednávku, servírovat pokrmy, dokončit přípravu jídla u stolu (např. flambováním), sestavit jídelní a nápojový lístek, připravit slavnostní tabuli, organizovat rauty. Všechny tyto činnosti se žák naučí při  teoretické i praktické výuce. Uplatnění najde v kavárnách, barech, v restauracích a hotelech různého typu, v hostincích i v lázeňských zařízeních. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, kultivované vystupování, dobrá schopnost komunikace v mateřském i v cizím jazyce, psychická odolnost, organizační schopnosti a individuální přístup k zákazníkům.
Více informací zde
Hlavní pracovní činností kuchaře je příprava a úprava pokrmů. Uplatnění najde v hotelových kuchyních, ve školních jídelnách, v kuchyňských provozech restaurací, firem i nemocnic. Žák je po absolvování oboru schopen připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, minutky, moučníky a pokrmy zahraničních kuchyní. Umí sestavit jídelní a nápojový lístek a menu pro různé příležitosti, připraví kalkulaci pokrmů. Během učení se seznamuje se zásadami racionální výživy a se současnými trendy v gastronomii. Výuka probíhá v teorii a v praxi v týdenních cyklech. Předpokladem pro úspěšné vykonávání povolání je vyučení v oboru, manuální zručnost, estetické cítění a schopnost kolektivní spolupráce.
Více informací zde
2 leté denní - pro vyučené v oboru Pekař, Cukrář, Kuchař - Číšník, Výrobce potravin (Mlynář, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář). Studijní program je koncipován tak, aby umožňoval rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností získaných v tříletém učebním oboru. Absolvování této formy studia zvýší možnost uplatnění na trhu práce.
Více informací zde
Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva, je stanoven na 20. února 2022. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy. Informace: jerabek@spspas.cz
tel. 724 723 766
Více informací zde
Uchazeč by měl mít alespoň základní znalosti z pekařské technologie a zvládat základní tvarování pekařských výrobků. V praktické části kurzu zvládne nebo se zdokonalí ve stáčení řezů, klonků. Zvládne zhotovit housky, rohlíky, kaiserky, veky. Naučí se tvarovat vánočky (2 druhy pletení), koláče tlačené i vázané, různé tvary briošek, hřebeny, buchty, šátečky atd. Pozná tvarování chlebů pšenično – žitného i samožitného.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 25 hodin. Uchazeč musí mít základní znalosti z pekařské technologie, umět základní tvarování, jako je stáčení řezů a klonků. Absolvent kurzu zvládne samostatně připravit těsta jak na běžné pečivo, celozrnné pečivo, cereální pečivo, tak i na různé druhy chlebů. Naučí se nebo se zdokonalí ve tvarování různých tvarů běžného pečiva a chlebů. Odhadne dobu zrání a kynutí, upeče samostatně výrobky.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 30 hodin. Uchazeč musí mít základní znalosti z pekařské technologie a zvládat základní tvarování: stáčet řezy a klonky. Absolvent kurzu bude umět samostatně zhotovit těsto na jemné pečivo, vytvarovat různé druhy výrobků - vánočky (2 druhy pletení), různé druhy a tvary koláčů, briošky, šátečky, bábovky, štoly … Připraví instantní i tradiční vařené náplně, odhadne dobu zrání těst a kynutí výrobků. Výrobky samostatně odpeče a případně dohotoví před expedicí.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 30 hodin. K prohloubení znalostí výroby zákusků a dortů.  Absolvent bude umět vyrobit různé druhy cukrářských výrobků - zákusků (věnečky, větrníky, kávové banánky, žloutkové řezy, kremrole, indiánky, cukrářské piškoty, laskonky, kornoutky, rakvičky, kávová zrna, ořechové košíčky, pistáciové čtverečky apod.) a dortů, potahovat je modelovací hmotou a zdobit.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 25 hodin. Uchazeč se v průběhu kurzu seznámí s výrobou klasických i moderních restauračních moučníků. Absolvent kurzu zvládne pracovat se surovinami za dodržení správné hygienické praxe, dokáže spočítat spotřebu surovin pro daný výrobek, zvolit správné suroviny pro jeho výrobu. Z navážených surovin se naučí vypracovat těsta v požadované kvalitě, tvarovat z nich výrobky a dle zvolené receptury je vyrobit. Naučí se nastavit vhodný režim pro tepelnou úpravu a posoudit stupeň propečení výrobků. Seznámí se s výrobou flambovaných palačinek, suflé, makronek, Créme Brulée a dalších restauračních moučníků.
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-007-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-001-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-002-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-012-H
Více informací zde