Kategorie oborů

Obory

Je správnou volbou pro ty mladé lidi, kteří chtějí kromě teoretické přípravy absolvovat i cvičení v chemické a mikrobiologické laboratoři. Po absolvování studia najde žák uplatnění v oblasti potravinářského průmyslu při pracovních činnostech souvisejících s výrobou a kontrolou potravin. Může být zaměstnán jako laborant ve státních laboratořích inspekce jakosti potravin, soukromých akreditovaných laboratořích. Uplatní se též ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, případně jako technolog v potravinářském provozu. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je absolvování maturitního oboru, preciznost a pečlivost.
Více informací zde
Obor vzdělání s tímto zaměřením je rozšířením oboru Analýza potravin. Vzhledem k zaměření tohoto oboru je jeho studium vhodnou volbou pro zájemce o zdravou výživu a všechny ty, které kromě teoretické přípravy zajímá i práce v chemické a mikrobiologické laboratoři. Absolventi se po ukončení studia mohou uplatnit jako odborníci v oblasti výživového poradenství. Také mohou pracovat v oblasti potravinářského průmyslu při pracovních činnostech souvisejících s výrobou a kontrolou potravin. Mohou být zaměstnáni jako laboranti ve státních laboratořích inspekce jakosti potravin, soukromých akreditovaných laboratořích. Uplatní se též ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, případně jako technologové v potravinářském provozu. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je absolvování maturitního oboru, preciznost a pečlivost.
Více informací zde
Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.
Více informací zde
Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.
Více informací zde
Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.
Více informací zde
Hlavním úkolem pekaře je výroba různých pekařských polotovarů a hotových výrobků. Uplatnění najde v menších pekárnách i v pekařských provozech továrního typu. Žák se během studia učí připravovat různá těsta, péct chléb, běžné pečivo, zdobit výrobky. Je schopen obsluhovat a udržovat pekárenské zařízení. Umí posoudit kvalitu surovin a ovládá způsob jejich skladování. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, manuální zručnost a schopnost pracovat ve směnném provozu.
Více informací zde
Hlavní náplní práce cukráře je výroba cukrářských výrobků. Uplatnění najde v cukrárnách i v provozech cukrářské velkovýroby. Žák je po absolvování oboru schopen kontrolovat kvalitu surovin pro cukrářskou výrobu, vypočítat spotřebu surovin podle receptur, ovládat výrobní technologické postupy a normy. Může uplatnit své estetické cítění při zdobení cukrářských výrobků. Během studia může žák absolvovat specializované kurzy a zúčastnit se soutěží zaměřených na cukrářskou výrobu. Výrobky našich žáků jsou nabízeny zákazníkům ve školní prodejně. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, zručnost, estetické cítění a tvůrčí schopnosti.
Více informací zde
Hlavním úkolem prodavače je nabízet a prodávat zboží zákazníkům, podat o něm potřebné informace, orientovat se v cenách a nabídkách různých výrobců. Žák je schopen předvést zboží, vyřizovat reklamace, zboží dárkově zabalit, vyhotovit prodejní doklad. Důležitá je i schopnost komunikace se zákazníky i dodavateli. Při administrativní činnosti využívá moderní informační a komunikační technologie. Uplatnění najde v samoobsluhách, obchodních řetězcích i ve stánkovém prodeji. Příprava na obor zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání prodejní činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování a smysl pro pořádek.
Více informací zde
Absolvent se uplatní v oblasti stravovacích služeb ve velkých, středně velkých a malých provozech, a to buď při výrobě pokrmů, nebo při obsluze hostů. Po zapracování je absolvent schopen podnikat i v soukromé sféře. Příprava na obor zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, manuální zručnost a estetické cítění.
Více informací zde
Hlavní pracovní náplní číšníka (servírky) je obsluha hostů – uvítání, uvedení ke stolu, schopnost poradit s výběrem jídla a pití, přijetí objednávky, servírování pokrmu. Uplatnění najde v kavárnách, barech, hostincích i lázeňských zařízeních. Absolvent tohoto oboru je schopen dokončit přípravu jídla u stolu (flambování), sestavit jídelní a nápojový lístek, připravit slavnostní tabuli, organizovat rauty. Studium oboru zahrnuje teoretickou i praktickou přípravu formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání oboru je vyučení v oboru, kultivované vystupování, dobrá schopnost komunikace v mateřském i cizím jazyce, psychická odolnost, organizační schopnosti, smysl pro pořádek a individuální přístup k zákazníkům.
Více informací zde
Hlavní pracovní činností kuchaře je příprava a úprava pokrmů. Uplatnění najde v hotelových kuchyních, ve školních jídelnách, v kuchyňských provozovnách restaurací i nemocnic. Žák je po absolvování oboru schopen připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, minutky, moučníky i pokrmy zahraničních kuchyní. Umí sestavit jídelní a nápojový lístek a menu pro různé příležitosti, připraví kalkulaci pokrmů. Během studia se seznamuje se zásadami racionální výživy a se současnými trendy v gastronomii. Studium oboru se skládá z teoretické i praktické výuky v týdenních cyklech. Předpokladem pro úspěšné vykonávání povolání je vyučení v oboru, manuální zručnost, estetické cítění a schopnost kolektivní spolupráce.
Více informací zde
2 leté denní - pro vyučené v oboru Pekař, Cukrář, Kuchař - Číšník, Výrobce potravin (Mlynář, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář). Studijní program je koncipován tak, aby umožňoval rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností získaných v tříletém učebním oboru. Absolvování této formy studia zvýší možnost uplatnění na trhu práce.
Více informací zde
Uchazeč by měl mít alespoň základní znalosti z pekařské technologie a zvládat základní tvarování pekařských výrobků. V praktické části kurzu zvládne nebo se zdokonalí ve stáčení řezů, klonků. Zvládne zhotovit housky, rohlíky, kaiserky, veky. Naučí se tvarovat vánočky (2 druhy pletení), koláče tlačené i vázané, různé tvary briošek, hřebeny, buchty, šátečky atd. Pozná tvarování chlebů pšenično – žitného i samožitného.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 25 hodin. Uchazeč musí mít základní znalosti z pekařské technologie, umět základní tvarování, jako je stáčení řezů a klonků. Absolvent kurzu zvládne samostatně připravit těsta jak na běžné pečivo, celozrnné pečivo, cereální pečivo, tak i na různé druhy chlebů. Naučí se nebo se zdokonalí ve tvarování různých tvarů běžného pečiva a chlebů. Odhadne dobu zrání a kynutí, upeče samostatně výrobky.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 30 hodin. Uchazeč musí mít základní znalosti z pekařské technologie a zvládat základní tvarování: stáčet řezy a klonky. Absolvent kurzu bude umět samostatně zhotovit těsto na jemné pečivo, vytvarovat různé druhy výrobků - vánočky (2 druhy pletení), různé druhy a tvary koláčů, briošky, šátečky, bábovky, štoly … Připraví instantní i tradiční vařené náplně, odhadne dobu zrání těst a kynutí výrobků. Výrobky samostatně odpeče a případně dohotoví před expedicí.
Více informací zde
Doba trvání kurzu: 30 hodin. K prohloubení znalostí výroby zákusků a dortů.  Absolvent bude umět vyrobit různé druhy cukrářských výrobků - zákusků (věnečky, větrníky, kávové banánky, žloutkové řezy, kremrole, indiánky, cukrářské piškoty, laskonky, kornoutky, rakvičky, kávová zrna, ořechové košíčky, pistáciové čtverečky apod.) a dortů, potahovat je modelovací hmotou a zdobit.
Více informací zde
Absolvent kurzu bude umět samostatně správně vytemperovat čokoládu, následně vytvářet filigrány a ozdoby z čokolády.
Více informací zde
Kurz je vhodný pro úplné začátečníky. Klade důraz na praktickou výuku (šití). Účastníci kurzu ušijí jeden nenáročný oděv dle výběru (sukně, kalhoty). Šití probíhá na stroji (vlastní šicí stroj vhodný) a na overlocku. Materiál na výrobek není v ceně kurzu.
Více informací zde
Kurz je určen pro mírně pokročilé a pokročilé ženy a muže každého věku. Klade důraz na praktickou výuku (šití). Účastníci kurzu ušijí jeden nenáročný oděv dle výběru (halenka, šaty nebo dle vlastního výběru). Šití probíhá na stroji (vlastní šicí stroj vhodný) a na overlocku. Materiál na výrobek není v ceně kurzu.
Více informací zde
Účastník kurzu ušije v rámci výuky vzorník 7 druhů kapes (kapsa jednovýpustková, dvouvýpustková, dvouvýpustková s patkou, lištová, klínová, ve švu, nakládaná) a zjistí, na jaký oděv se která kapsa zhotovuje.  Materiál a šicí příprava na zhotovení kapes v ceně kurzu.
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-007-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-016-H   
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-001-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-002-H
Více informací zde