4 leté obory s maturitou

Je správnou volbou pro ty mladé lidi, kteří chtějí kromě teoretické přípravy absolvovat i cvičení v chemické a mikrobiologické laboratoři. Obor je zaměřen na hodnocení kvality potravin. Žák získá základní přehled o výživě, výrobě a složení potravin. Velký rozsah výuky odborných předmětů probíhá formou cvičení v chemických a mikrobiologických laboratořích. Žáci provádí hodnocení potravin podle předepsaných legislativních požadavků.
Více informací zde
Obor vzdělání s tímto zaměřením je rozšířením oboru Analýza potravin. Kromě kontroly kvality potravin, jejich zdravotní nezávadnosti, je výuka zaměřena na oblast výživy, problematiku špatných stravovacích návyků, jejich vlivu na zdraví člověka. Výuka je rozšířena o problematiku základů dietního stravování a výživy v nemoci. Žák získá povědomí o výživové diagnostice. Teoretická výuka odborných předmětů je doplněna o laboratorní cvičení.
Více informací zde
Jedná se o obor Technologie potravin s rozšířenou výukou ekonomických předmětů. Žák si osvojí znalosti všech potravinářských technologií s prohloubením oblasti zpracování mouky. Výuka je zaměřena i na kontrolu jakosti potravinářských surovin a potravin. Praktická část odborných předmětů probíhá formou cvičení v dílnách, chemických, mikrobiologických laboratořích  a specializovaných učebnách.
Více informací zde
Žák tohoto oboru si osvojí technologie výroby potravin. Nejvíce prohloubené má znalosti v oblasti potravinářských technologií zpracovávajících obilí a technologií výroby krmiv. Je seznámen nejenom s technologickými postupy výroby potravin, ale orientuje se v chemickém i mikrobiologickém hodnocení jakosti surovin i hotových výrobků. Teoretické předměty jsou doplněny technologickou praxí, laboratorním cvičením, jejichž výuka probíhá ve školním mlýně a ve specializovaných laboratořích v budově školy.
Více informací zde