4 leté obory s maturitou

Charakteristika oboru – co se naučíš
Obor analýza potravin se zaměřením hodnocení kvality je správnou volbou pro ty mladé lidi, kteří se chtějí naučit provádět a vyhodnocovat laboratorní analýzy potravin a osvojit si chemickou, mikrobiologickou a senzorickou analýzu potravin.
Více informací zde
Charakteristika oboru – co se naučíš
Analýza potravin se zaměřením výživový poradce je správnou volbou pro mladé lidi, kteří chtějí kromě kontroly kvality potravin rozšířit své znalosti o oblast zdravé výživy a její vliv na zdraví a kvalitu života člověka.
Více informací zde
Charakteristika oboru – co se naučíš
Tento obor je správnou volbou pro mladé lidi, kteří chtějí stát ve vedení potravinářské firmy, řídit její výrobu, rozumět řízení jakosti i ekonomice firmy a zároveň zajistit zdravotní nezávadnost vyráběných potravin.
Více informací zde
Charakteristika oboru – co se naučíš
Tento obor je správnou volbou pro mladé lidi, kteří chtějí rozumět problematice zpracování obilí a výrobě krmiv a chtějí řídit mlýn či výrobnu krmiv a rozumět řízení jakosti. Zároveň k náplni jejich práce patří zajistit zdravotní nezávadnost vyráběných potravin a krmiv. Jedná se o unikátní obor, který nabízíme jako jediná škola v České republice.
Více informací zde