Kategorie oborů

4 leté obory s maturitou

Je správnou volbou pro ty mladé lidi, kteří chtějí kromě teoretické přípravy absolvovat i cvičení v chemické a mikrobiologické laboratoři. Po absolvování studia najde žák uplatnění v oblasti potravinářského průmyslu při pracovních činnostech souvisejících s výrobou a kontrolou potravin. Může být zaměstnán jako laborant ve státních laboratořích inspekce jakosti potravin, soukromých akreditovaných laboratořích. Uplatní se též ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, případně jako technolog v potravinářském provozu. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je absolvování maturitního oboru, preciznost a pečlivost.
Více informací zde
Obor vzdělání s tímto zaměřením je rozšířením oboru Analýza potravin. Vzhledem k zaměření tohoto oboru je jeho studium vhodnou volbou pro zájemce o zdravou výživu a všechny ty, které kromě teoretické přípravy zajímá i práce v chemické a mikrobiologické laboratoři. Absolventi se po ukončení studia mohou uplatnit jako odborníci v oblasti výživového poradenství. Také mohou pracovat v oblasti potravinářského průmyslu při pracovních činnostech souvisejících s výrobou a kontrolou potravin. Mohou být zaměstnáni jako laboranti ve státních laboratořích inspekce jakosti potravin, soukromých akreditovaných laboratořích. Uplatní se též ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, případně jako technologové v potravinářském provozu. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je absolvování maturitního oboru, preciznost a pečlivost.
Více informací zde
Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.
Více informací zde
Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.
Více informací zde
Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech. Je připravován např. na práci v laboratořích inspekce jakosti potravin nebo v provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou. Díky posílené výuce ekonomiky, účetnictví a marketingu si mohou absolventi školy založit a vést i vlastní firmu. Delší dobu funguje spolupráce s podobně zaměřenými školami v zahraničí. Takto získané zkušenosti jsou následně vyučujícími uplatňovány ve výuce. Odměnou za studium je velmi dobré uplatnění našich žáků v praxi.
Více informací zde