Projekty EU


obnova

Národní plán obnovy: Inovace ve vzdělávání 

 

Příjemce podpory EU: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

více info


obnova

Národní plán obnovy: Prevence digitální propasti, digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence 

Příjemce podpory EU: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

více info


eu malý

Program: Doučování žáků škol 3 - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Příjemce podpory EU: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

více info


eu malý

Program: Doučování žáků škol 2 - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Příjemce podpory EU: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

více info


EU spolufinan

Projekt: Šablony I - Moderní vzdělávání – SPŠPaS Pardubice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000851

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, číslo výzvy 02_22_003, Šablony pro SŠ a VOŠ I projekt Šablony I - Moderní vzdělávání – SPŠPaS Pardubice.

více info


erasmusplus

Název projektu: Chutě Evropy

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000078220

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha v rámci programu Erasmus+ projekt Chutě Evropy.

více info


 NextGenerationEU

Dotace: Pořízení mobilních digitálních technologií

Příjemce podpory: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

více info


Erasmus

Název projektu: Díky mobilitě profíky – Španělská gastronomie

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077202

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha v rámci programu Erasmus+ projekt Díky mobilitě profíky – Španělská gastronomie

více info


eu malý

Program: Doučování žáků škol 1 - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Příjemce podpory EU: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

více info


eu malý

Projekt: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

více info


eu malý

Projekt: Vzdělání pro život 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_65/0014000

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje v rámci Výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR projekt Vzdělání pro život.

více info


Erasmus

Projekt: Za poznáváním gastronomie ve Španělsku

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047311

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha v rámci programu Erasmus+ projekt Za poznáváním gastronomie ve Španělsku.

více info


eu malý

Projekt: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527  

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

více info


eu malý

Projekt: Profesní rozvoj pedagogů 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_35/0005229

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje v rámci Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt Profesní rozvoj pedagogů.

více info


esf malý

Projekt: Vzdělání pro Evropu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1173

Od 1. 7. 2015 probíhá na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt VZDĚLÁNÍ PRO EVROPU. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

více info


esf malý

Projekt: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007


Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je od září 2014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zapojena jako partner příjemce podpory Univerzity Hradec Králové do projektu Vzájemným učením – cool pedagog 21. století.

více info


esf malý

Projekt: Peníze EU středním školám – Inovace výuky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0582

V rámci projektu EU Peníze středním školám jsme na SŠPaS Pardubice realizovali na Střední škole potravinářství a služeb Pardubice projekt INOVACE VÝUKY. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

více info


esf malý

Projekt: UNIV 2 KRAJEŠkola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k/projekt


esf malý

Projekt: Zavádění moderních trendů do výuky potravinářské chemie

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0024

Od jara letošního roku modernizujeme výuku potravinářské chemie na naší škole. Tento projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

více info


esf malý

Projekt: Modernizace výuky na Střední průmyslové škole potravinářské Pardubice

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.03/03.0037

Od 1. 11. 2010 modernizujeme výuku na naší škole. Projekt je zaměřen na pekařskou a cukrářskou technologii. Tento projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

více info


esf malý

Projekt: Rozvoj odborných kompetencí žáků školy

Reg. Č. Projektu: CZ.1.07/1.1.03/03.0011

Střední škola potravinářství a služeb Pardubice převzala v rámci sloučení škol od 1.7.2011 projekt Rozvoj odborných kompetencí žáků školy. Projekt je realizován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

více info


esf malý

Projekt: UNIV 3   


Podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

více info