Informace pro I. ročníky maturitních a učebních oborů 


Informace pro I. ročník nástavbového studia

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. září 2019. Sraz žáků je v 7:50 v hale v přízemí školy, třídní učitel odvede žáky do třídy. S sebou je třeba vzít 200,-- Kč – vratná záloha na čip pro vstup do budovy a klíč od šatní skříňky, občanský průkaz, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce a zdravotní průkaz pro pracovníky v potravinářství.

V 8:45 se bude konat burza učebnic, bude možno zakoupit i učebnice nové.

Seznam učebnic je v příloze (pdf).