Informace pro I. ročníky maturitních a učebních oborů 

Zahájení školního roku 3. září 2018, žáci se shromáždí v hale školy, v 7:50 hodin si Vás třídní učitelé odvedou do tříd.

Nezapomeňte odeslat kopii výročního vysvědčení z posledního ročníku ZŠ a kopii zdravotního průkazu.


Informace pro I. ročník nástavbového studia

Schůzky v měsíci červnu ne nekonají.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září 2018. Sraz žáků je v 7:50 v hale v přízemí školy, třídní učitel odvede žáky do třídy.

S sebou je třeba vzít 200,-- Kč – vratná záloha na čip pro vstup do budovy a klíč od šatní skříňky, občanský průkaz, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce a zdravotní průkaz pro pracovníky v potravinářství.

V 8:45 se bude konat burza učebnic, bude možno zakoupit i učebnice nové.

Seznam učebnic je v příloze.