Kontaktní informace

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Adresa: náměstí Republiky 116
530 02 Pardubice

IČO:481 611 61

Telefon: 466 530 545, 466 530 547

ID datové schránky: rxjnz27

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú.: 78-9130710247/0100
Zřizovatel: Pardubický kraj


Kontaktní e-maily školy

sekretariát školy sekretariat@spspas.cz
Ředitel školy
Zitko Zdeněk Mgr. reditel@spspas.cz
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
Jeřábek David Mgr. jerabek@spspas.cz
 Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Nepovím Bohuslav Ing. nepovim@spspas.cz
Statutární zástupce ředitele a ekonom školy 
Šťastná Lenka Ing. stastna@spspas.cz


Kompletní seznam zaměstnanců (pdf)

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat pomocí tohoto formuláře:

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, se sídlem náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice, IČ 48161161, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme e-mail, jméno a příjmení, telefon, 1 týden. Tyto údaje zpracováváme za účelem odpovědi na dotaz poslaného z našeho webu www.spspas.cz.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email sekretariat@spspas.cz nebo na sídlo naší organizace: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice.

Naše organizace jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů; Bohuslav Nepovím. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na poverenec@spspas.cz, případně telefonicky +420 773 309 913, případně nás kontaktujte na adrese naší organizace nebo emailem na sekretariat@spspas.cz.