Opravné zkoušky

Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky

Opravné zkoušky (N):

Uskuteční se dne 1. 7. 2024, rozpis žáci naleznou na internetu v systému bakaláři https://spspas.bakalari.cz/ (záložka klasifikace / opravné zkoušky). Žáci se ke zkoušce dostaví 10 minut před zahájením zkoušky.
Seznam místností, kde budou samotné zkoušky probíhat, budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Opravné zkoušky (5):

Uskuteční se ve dnech 1.a 2. 8. 2024, rozpis žáci naleznou na internetu v systému bakaláři https://spspas.bakalari.cz (záložka klasifikace / opravné zkoušky). Žáci se ke zkoušce dostaví 10 minut před zahájením zkoušky.
Seznam místností, kde budou samotné zkoušky probíhat, budou zveřejněny ve vestibulu školy.