Sdružení rodičů a přátel školy


Vážení rodiče,

se SPŠPaS úzce spolupracuje spolek, který finančně zajišťuje některé kulturní a výchovné akce školy, podporuje sportovní, vzdělávací činnost, odměňuje nejúspěšnější žáky školy, pomáhá vybavit školu sportovními pomůckami, hradí některé náklady spojené s maturitními zkouškami, adaptačním kurzem 1. ročníků apod.

Členem spolku na příslušný školní rok se stane rodič po uhrazení členského příspěvku za své dítě, které je žákem SPŠPaS Pardubice. Členská schůze na svém jednání rozhodla, že členský příspěvek na daný školní rok bude ve výši 300,- Kč.

S výdaji SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. budete průběžně informováni na webových stránkách školy.

Výbor SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.
Předseda: Švandová Lenka
Jednatelka: Srníková Martina
Hospodářka: 

Dokumenty ke článku:

STANOVY SPOLKU „SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.“ (pdf)
Rozpočet 2018-19 (pdf)
Výdaje od 27.11.2017 (pdf)