Sdružení rodičů a přátel školy

Třídní schůzky SRPŠ v pátek 27.dubna 2018 od 16.00 hodin

Rozpis zde. (pdf)


Vážení rodiče,

se SPŠPaS úzce spolupracuje spolek, který finančně zajišťuje některé kulturní a výchovné akce školy, podporuje sportovní, vzdělávací činnost, odměňuje nejúspěšnější žáky školy, pomáhá vybavit školu sportovními pomůckami, hradí některé náklady spojené s maturitními zkouškami, adaptačním kurzem 1. ročníků apod.

Členem spolku na příslušný školní rok se stane rodič po uhrazení členského příspěvku za své dítě, které je žákem SPŠPaS Pardubice. Členská schůze na svém jednání rozhodla, že členský příspěvek na daný školní rok bude ve výši 300,- Kč.

S výdaji SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. budete průběžně informováni na webových stránkách školy.

Výbor SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.
Předseda: Švandová Lenka
Jednatelka: Srníková Martina
Hospodářka: Budinská Jaroslava

Dokumenty ke článku:

STANOVY SPOLKU „SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.“ (pdf)
Rozpočet 2017-18 (pdf)
Výdaje od 28.11.2016 (pdf)