Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy je k dispozici na sekretariátu školy
(dle §10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy).

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 sb. za rok 2023 (pdf)
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 sb. za rok 2022 (pdf)
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 sb. za rok 2021 (pdf)