Přijímací řízení

pro školní rok 2022/2023


Kontaktní osoba pro podávání informací týkajících se přijímacího řízení:
Lenka ŠVANDOVÁ
telefon: 466 530 545, 773 309 919
email: sekretariat@spspas.cz


Přijímací řízení 2. kolo

Soubory ke stažení:

Přijímací řízení (docx)
Kriteria přijímacího řízení (doc)


Přijímací řízení 1. kolo

Soubory ke stažení:

Informace k přihláškám (pdf)
Přijímací řízení (docx)
Kriteria přijímacího řízení (doc)
Předpokládaný počet (doc)
Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí (doc)
Zápisový lístek (doc)
Přihláška denní studium (pdf)
Přihláška nástavbové studium (pdf)


Ukázky testů pilotního ověřování v rámci přijímacího řízení

český jazyk 2019 (pdf)
klíč řešení ČJ 2019 (pdf)
matematika 2019 (pdf)
klíč řešení M 2019 (pdf)
český jazyk 2016 (pdf)
klíč řešení ČJ 2016 (pdf)
matematika 2016 (pdf)
klíč řešení M 2016 (pdf)
český jazyk 2015 (pdf)
klíč řešení ČJ 2015 (pdf)
matematika 2015 (pdf)
klíč řešení M 2015 (pdf)