Školní řád

Školní řád je základem vzdělávací a výchovné činnosti školy. Zahrnuje základní práva a povinnosti žáků školy, vnitřní řád školy, hlavní zásady hodnocení prospěchu a chování žáků školy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků školy. Jeho dodržování je důležitým předpokladem k dosažení potřebné úrovně vědomostí, dovedností, návyků a morálních vlastností žáků při přípravě na úspěšné uplatnění v oboru a k zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků.

Dokumenty ke článku:
Školní řád v plném znění (pdf)