Poradenství


Výchovná poradkyně školy:
Mgr. Zdeňka Kantorová
tel.: 466 530 545
e-mail: kantorova@spspas.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně
Pro žáky : úterý 13.35 hod. – 14.20 hod.
Pro rodiče: středa 13.35 hod. – 14.20 hod.
Konzultace jsou možné i v jinou dobu, ale vždy po předchozí domluvě.

Kontakt: kantorova@spspas.cz
Pro učitele: kdykoliv dle potřeby
Výchovný poradce bude k dispozici v kabinetu výchovného poradenství K 41.

Metodik prevence
Mgr. Šárka Jeřábková
e-mail: jerabkova@spspas.cz

Konzultační hodiny metodika prevence
Pondělí 15.10 – 16.00 hod.
Středa 14.00 – 15.00 hod.
Konzultace v jiném termínu je možná po předchozí domluvě.

Školní psycholog
Mgr. Irena Dojčánová (konzultant z PPP Pardubice)

Na výchovného poradce se můžete obracet:
- pokud chcete poradit s volbou dalšího studia a s volbou povolání po absolvování školy
- pokud máte problém se zvládáním učiva
- máte-li zdravotní omezení nebo znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (specifické poruchy učení)
- pokud máte problém se vztahy ke spolužákům, v rodině, s partnerem
- pokud máte problémy se sebou samým (úzkost, strach)
- pokud potřebujete poradit s kontakty na odborníky, kteří vám mohou s určitým problémem pomociDokumenty ke článku:
Poradenské služby školy (pdf)
Jak se učit (pdf)
Linka důvěry (pdf)
Jak vyplnit přihlášku na VŠ (pdf)