Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

logo DM

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, 530 02 Pardubice,
tel.: 466330774 nebo 702284749, http://www.dmpce.cz/ , e-mail: info@dmpce.cz

Informace o ubytování v DM

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice je samostatné školské zařízení, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj.
Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
Domov mládeže zajišťuje výše uvedené funkce pouze ve dnech školního vyučování a ve dnech školnímu vyučování bezprostředně předcházejících pouze od 17.00 hod. V běžném týdnu je domov mládeže otevřen od 17.00 hodin v neděli do 15.00 hodin v pátek.
Domov mládeže je vybaven audiovizuální technikou, výpočetní technikou, tělovýchovným zařízením a dalším nutným vybavením pro početné zájmové útvary vedené kvalifikovanými pedagogy. V rámci poskytovaných služeb má ubytovaný žák možnost připojení Wi-Fi v prostorách budov domova mládeže.
Domov mládeže je důsledný ve výchově a dbá především o efektivní a soustavnou přípravu na vyučování s cílem úspěšného zakončení zvoleného studijního programu. Domov mládeže netoleruje požívání alkoholických nápojů, kouření, požívání psychotropních a omamných látek, projevy rasismu, šikany a jiných asociálních jevů.

Doplňující informace

Přihláška do DM a její příloha je umístěna na stránkách domova mládeže https://www.dmpce.cz/pro-uchazece, kde taktéž naleznete pravidla pro umísťování žáků k ubytování (kritéria přijetí).
Přihlášku a přílohu je nutno vyplnit, vytisknout, podepsat a zaslat poštou společně s kopií rozhodnutí o přijetí ke studiu. Přijímací řízení bude pro žáky ukončeno dne 31. května.

Jsme rádi za Vaši důvěru v naši práci a přejeme mnoho úspěchů ve studiu a příjemný pobyt v DM. 

Mgr. Bc. Alena Krabcová
ředitelka organizace