Tradiční aktivity školy

Sportovní kurz

Studenti druhého, nebo třetího ročníku absolvují v květnu týdenní sportovně turistický kurz v Bedřichově v Jizerských horách. Během pobytu žáci navštíví řadu dominant Jizerských hor, zdolají Ještěd, vyšlápnou na Královku, při orientačních závodech poznají část trasy Jizerské padesátky a mnoho dalších krásných zákoutí. Mohou se zapojit do řady, pro většinu z nich, netradičních aktivit, jako jsou lanové aktivity, horolezení, slaňování, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, jízda na kánoi, kajaku. Součástí vzájemných soubojů jsou další disciplíny a drobné soutěže, kde si prověří svou zdatnost, šikovnost, pohotovost, ale i inteligenci. A tak na konci kurzu můžeme mezi studenty vyhlásit nejzdatnějšího chlapce a dívku, ale i celé družstvo, které zdolalo s nejmenšími problémy všechna úskalí připravená týmem tělocvikářů. Na kurzu samozřejmě nejde jen o výhru, ale o to navzájem se poznat, něco si vyzkoušet a užít si prima týden v krásné přírodě. V případě zájmu studentů zařazujeme do programu cyklistiku, pro kterou jsou v Bedřichově ideální podmínky.

Lyžařský výcvik

Studenti prvního, nebo druhého ročníku se mohou v zimě zúčastnit týdenního lyžařského kurzu v Bedřichově v Jizerských horách. Výuka a zdokonalování techniky ve sjezdovém lyžování a snowboardingu probíhá v lyžařském středisku Malinovka. Podle sněhových podmínek a zájmu žáků navštěvujeme také  lyžařské areály Severák nebo Špičák. Do programu výcviku je zařazeno i běžecké lyžování, kde se žáci seznámí s technikou lyžování a absolvují výlet po krásně upravených trasách Jizerské magistrály.

Maturitní ples SPŠPaS Pardubice

Každoročně SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z.s. pořádá maturitní ples školy, kde jsou slavnostně dekorováni žáci maturitních tříd. Na organizaci i programu plesu se vedle SRPŠ podílí velkou měrou studenti maturitních ročníků. Díky tomu je maturitní ples v každém roce opravdu originální.

Sportovní soutěže

Škola se zapojuje každoročně do soutěží Olympiády mládeže středních škol Pardubického kraje v kategorii dívek i chlapců. Tradičními soutěžemi jsou i školní turnaj ve volejbale jednotlivých tříd a přebor školy ve skoku vysokém „Laťka SPŠPaS Pardubice“.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků

Aby se mohli noví spolužáci hned na začátku školního roku lépe poznat, organizuje škola třídenní seznamovací pobyt.  Tradičně probíhá v areálu hotelu Svratka, v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny.  Venkovní areál pro všestranné sportovní aktivity i krásná příroda jsou vždy příslibem, že si společný pobyt všichni užijí.  Účastníci kurzu si vyzkouší rozmanité aktivity a hry. Užijí si při nich hodně zábavy a mají možnost se navzájem poznat. Areál rekreačního střediska nám nabízí i možnost využít vnitřní bazén a hřiště na minigolf. Součástí programu je pravidelně také turistický výlet do okolí. 

Odborné soutěže

Každým rokem se ve škole uskutečňuje SOČ, nejlepší práce postupují do okresního, krajského i celostátního kola.

Na podzim pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice celorepublikovou odbornou soutěž o titul „Český pekař roku-kategorie JUNIOR a SENIOR“, „Český cukrář roku – kategorie JUNIOR a SENIOR“ a soutěž „O nejatraktivnější výrobek“. Na tyto soutěže se zájemci zvlášť připravují ve školních dílnách pod odborným vedením vyučujících a nejlépe připravení studenti se poté v nich umisťují na medailových pozicích. Jejich diplomy jsou vyvěšeny ve škole k vyzdvižení jejich úspěchu a také k motivaci ostatních žáků.

V dvouletém cyklu se žáci jako družstvo školy zúčastňují i mezinárodních pekařských a cukrářských soutěží. Jejich příprava je delší a náročnější, avšak přináší vždy své úspěchy.

Olympiády

Na škole jsou pořádána školní kola Olympiády v českém, anglickém a německém jazyce. Žáci, kteří dosáhnou nejlepších výsledků, postupují do okresních kol.