Tradiční aktivity školy

Lyžařský kurz

Studenti 1. ročníku absolvují týdenní lyžařský kurz v Bedřichově v Jizerských horách. Součástí kurzu je výuka nebo zdokonalování sjezdového lyžování, snowboardingu a běžeckého lyžování. Z fondu SRPŠ je částečně hrazena doprava žáků na místo pobytu.

Maturitní ples SPŠPaS Pardubice

Každoročně škola pořádá maturitní ples školy, kde jsou slavnostně dekorováni žáci maturitních tříd.

Odborné soutěže

Každým rokem se ve škole uskutečňuje SOČ, nejlepší práce postupují do okresního, krajského i celostátního kola.
Na podzim pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice celorepublikovou odbornou soutěž o titul „Český pekař roku-kategorie JUNIOR a SENIOR“, „Český cukrář roku – kategorie JUNIOR a SENIOR“ a soutěž „O nejatraktivnější výrobek“. Na tyto soutěže se zájemci zvlášť připravují ve školních dílnách pod odborným vedením vyučujících a nejlépe připravení studenti se poté v nich umisťují na medailových pozicích. Jejich diplomy jsou vyvěšeny ve škole k vyzdvižení jejich úspěchu a také k motivaci ostatních žáků.
V dvouletém cyklu se žáci jako družstvo školy zúčastňují i mezinárodních pekařských a cukrářských soutěží. Jejich příprava je delší a náročnější, avšak přináší vždy své úspěchy.

Olympiády

Na škole jsou pořádána školní kola Olympiády v českém, anglickém a německém jazyce a matematice. Žáci, kteří dosáhnou nejlepších výsledků, postupují do okresních kol. Žáci na předních místech jsou vždy oceněni z fondu SRPŠ při SPŠPaS Pardubice.

Sportovní soutěže

Sportovní soutěže vykazují v průběhu roku velký zájem žáků. Žáci se účastní v rámci Olympiády mládeže poháru CORNY (okresní kolo středoškolského poháru v atletice), turnaje ve fotbalu, florbalu, volejbale a basketbalu. Velkých úspěchů dosahujeme každoročně v střeleckých soutěžích. Nejlepší družstva a závodníci jsou vždy vyhodnoceni a oceněni.