Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídek

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-prumyslova-skola-potravinarstvi-a-sluzeb-pardubice_887/


Dodávka serverového řešení

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 22. 11. 2023 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka serverového řešení". Lhůta pro podání nabídek je do 8. 12. 2023 do 9.00 hodin.

Dokumenty:
výzva (pdf)
příloha č. 1 k výzvě - krycí list (doc)
příloha č. 2 k výzvě - čestné prohlášení (doc)
příloha č. 3 k výzvě - souhlas se smluvními podmínkami (rtf)
příloha č. 4 k výzvě - návrh smlouvy (pdf)
příloha č. 5 k výzvě - položkový rozpočet (xls) 
příloha č. 6 k výzvě - technický popis řešení (pdf) 


Dodávka prostředků ICT

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 14. 11. 2023 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka prostředků ICT". Lhůta pro podání nabídek je do 27. 11. 2023 do 9.00 hodin.

Dokumenty:
výzva (pdf)
příloha č. 1 k výzvě - krycí list (doc)
příloha č. 2 k výzvě - čestné prohlášení (doc)
příloha č. 3 k výzvě - souhlas se smluvními podmínkami (rtf)
příloha č. 4 k výzvě - návrh smlouvy (pdf)
příloha č. 5 k výzvě - položkový rozpočet (xls)