Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídek

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-prumyslova-skola-potravinarstvi-a-sluzeb-pardubice_887/


Dodávka LCD monitorů 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 6. 11. 2017 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Dodávka LCD monitorů". Lhůta pro podání nabídek je do 16. 11. 2017 do 10.00 hodin.

výzva.pdf
zadávací dokumentace.pdf
návrh kupní smlouvy.doc
krycí list.xls
čestné prohlášení - předpoklady.docx
čestné prohlášení - střet zájmů.doc