Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídek

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-prumyslova-skola-potravinarstvi-a-sluzeb-pardubice_887/


Dodávka 3D technologií pro Centrum odborné přípravy 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 18. 4. 2024 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka 3D technologií pro Centrum odborné přípravy". Lhůta pro podání nabídek je do 9. 5. 2024 do 9.00 hodin.

Dokumenty:
výzva (pdf)
příloha č. 1 k výzvě - krycí list (doc)
příloha č. 2 k výzvě - čestné prohlášení (doc)
příloha č. 3 k výzvě - souhlas se smluvními podmínkami (rtf)
příloha č. 4 k výzvě - návrh smlouvy (pdf)
příloha č. 5 k výzvě - položkový rozpočet (xls) 


Dodávka laboratorních přístrojů pro Centrum odborné přípravy - rok 2024 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 10. 4. 2024 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka laboratorních přístrojů pro Centrum odborné přípravy - rok 2024". Lhůta pro podání nabídek je do 26. 4. 2024 do 9.00 hodin.

Dokumenty:
výzva (pdf)
příloha č. 1 k výzvě - krycí list (doc)
příloha č. 2 k výzvě - čestné prohlášení (doc)
příloha č. 3 k výzvě - souhlas se smluvními podmínkami (rtf)
příloha č. 4 k výzvě - návrh smlouvy (pdf)
příloha č. 5 k výzvě - položkový rozpočet (xls)