Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídek

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-prumyslova-skola-potravinarstvi-a-sluzeb-pardubice_887/


Dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 24. 6. 2022 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií". Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2022 do 9.00 hodin.

Dokumenty:
výzva (pdf)
příloha č. 1 k výzvě - krycí list (doc)
příloha č. 2 k výzvě - čestné prohlášení (doc)
příloha č. 3 k výzvě - souhlas se smluvními podmínkami (rtf)
příloha č. 4 k výzvě - návrh smlouvy (pdf)
příloha č. 5 k výzvě - položkový rozpočet (xls)