Technologie potravin - management potravinářských výrob 29-41-M/01

Jedná se o obor Technologie potravin s rozšířenou výukou ekonomických předmětů. Žák si osvojí znalosti všech potravinářských technologií s prohloubením oblasti zpracování mouky. Výuka je zaměřena i na kontrolu jakosti potravinářských surovin a potravin. Praktická část odborných předmětů probíhá formou cvičení v dílnách, chemických, mikrobiologických laboratořích  a specializovaných učebnách.

Uplatnění absolventa:
Výuka ekonomiky je rozšířena o marketing, účetnictví, management umožňuje absolventům zastávat v potravinářských firmách různé pozice nejen ve výrobní, ale i v ekonomické sféře na úrovni středního managementu. Absolvent se uplatní i ve státní správě v oblasti kontroly a jakosti potravin. Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění na trhu práce.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na základní škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Absolvent tohoto studijního oboru zajišťuje technickou a technologickou stránku potravinářské výroby. Předpokladem pro úspěšné vykonávání této profese je absolvování maturitního oboru, technické myšlení a organizační schopnosti.

Další možnosti studia
Absolventi tohoto oboru mohou ve studiu pokračovat na vysoké škole, popř. vyšší odborné škole.

Videoupoutávka