Ředitelské volno: 24. a 25. října 2022, 18. listopadu 2022

Den otevřených dveří od 8 do 18 hodin ve dnech 29. listopadu 2022 (úterý) a 12. ledna 2023 (čtvrtek) více info

Brožura oborů ke stažení více info

3D virtuální prohlídka školy 2021 více info

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Charakteristika školy

Škola, založená roku 1919 v Břeclavi, byla v roce 1939 přemístěna do Pardubic, města s bohatou pekařskou, perníkářskou a mlynářskou tradicí. Od roku 1945 sídlí škola v budově původně průmyslového muzea ve středu města proti chrámu sv. Bartoloměje. Od roku 1953 měla škola jako Střední průmyslová škola potravinářské technologie významné místo v rámci vzdělávací soustavy České republiky. V roce 2014 došlo ke změně jejího názvu na Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice.

Budova školy je dnes vedena jako kulturní památka funkcionalistického stavebního stylu.

Škola disponuje odbornými jazykovými a počítačovými učebnami, chemickými laboratořemi, zcela novou biologickou laboratoří, reologickou laboratoří, dvěma plně vybavenými pekařskými dílnami, dvěma plně vybavenými cukrářskými dílnami, dvěma výukovými bary, cvičnou kuchyní, funkčním periodickým mlýnem. Pekařské a cukrářské výrobky vyrobené ve školních dílnách se prodávají ve školní prodejně žákům, zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična a menší gymnastický sál. Prostory školy jsou pokryty wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinečnou školou tohoto typu v České republice. Připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko- administrativní a na poskytování služeb v obchodu a gastronomii.

Škola nabízí vzdělávání:

 • v oborech čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou
  Analýza potravin – hodnocení kvality
  Analýza potravin – Výživový poradce
  Technologie potravin – management potravinářských výrob
  Technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv
 • v oborech tříletého studia s výučním listem:
  Kuchař – číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Kuchař
  Cukrář
  Pekař
  Prodavač
 • v dvouletém nástavbovém studiu
  Technologie potravin – pro vyučené v oborech Kuchař – číšník, Cukrář, Pekař, Výrobce potravin (Mlékař, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář, Mlynář)
 • v rámci Národní soustavy kvalifikací ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie.

Škola disponuje kvalifikovaným pedagogickým sborem, učitelé si průběžně doplňují a zvyšují svou odbornou a pedagogickou způsobilost, jsou zapojeni do mimoškolních aktivit školy a do evropských projektů.

Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli a odbornou veřejností, poskytuje poradenské služby a v rámci vzdělávání dospělých pořádá odborné kurzy. Vyučující se podílejí na tvorbě odborných publikací a tvoří výukové materiály.

Škola je zapojena do života města a kraje, pravidelně se účastní akcí, které pořádá statutární město Pardubice a organizace Pardubického kraje. Příkladem lze zmínit Velikonoce na zámku v Pardubicích, Expo Science AMAVET, Dny chleba pořádané Svazem pekařů a cukrářů v ČR, Bosch Fresh Festival, Slavnosti perníku v Pardubicích, Velikonoce na Veselém kopci, Den Pardubického kraje, Dožínky na zámku. Naši žáci se pod vedením učitelů připravují na účast ve Středoškolské odborné činnosti, reprezentují školu v soutěžích pekařských, cukrářských a gastronomických dovedností (např. Pekař roku Junior, Gastro Hradec Králové, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové v Litomyšli). Sportovně orientovaní žáci pravidelně reprezentují školu ve sportovních soutěžích a turnajích.

Mise, vize, strategie školy

Poslání školy

 • zajistit kvalitní vzdělání žáků s ohledem na potřeby tržního prostředí a poskytovat etickou výchovu pro úspěšné uplatnění v životě.

Vize školy

 • přinášet inovace pro řešení vzdělávacích potřeb žáků,
 • přispívat k všestrannému rozvoji žáků,
 • budovat ve škole prostředí důvěry, pochopení, vzájemného respektu mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.

Strategie školy

 • podpora odborného vzdělávání a rozvoj spolupráce se strategickými partnery,
 • rozvoj polytechnického vzdělávání,
 • rozvoj školy jako centra dalšího vzdělávání,
 • rozvoj kreativity, iniciativy a podnikavosti žáků,
 • kariérové poradenství jako součást profesní přípravy žáků,
 • společné vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami,
 • zvyšování kompetencí žáků v oblasti ICT, cizích jazyků, matematiky a čtenářské gramotnosti.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte si prohlédnout
krátké video o naší škole.

Novinky
29.09.2022
Po dvouleté pauze způsobené covidem se konečně opět naplno rozeběhly sportovní soutěže středních škol. A zapojila se do nich díky svým šikovným sportovcům a sportovkyním i naše škola.
Více informací zde
29.09.2022
V průběhu čtvrtého zářijového týdne bylo v dílnách Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice o trochu více živo než obvykle. Blížily se totiž Krajské dožínky Pardubického kraje, na kterých ani letos nechyběla naše škola s prodejním stánkem.
Více informací zde
22.09.2022
Rok se s rokem sešel a jsou tu opět Krajské dožínky 2022 v Pardubicích. Najdete nás v neděli 25. září 2022 na Komenského náměstí od 11. hodin (viz. leták). Budeme jako již tradičně prodávat balené výrobky od našich žáků. Na místě budeme dělat langoše a párky v rohlíku a na nejmenší bude čekat dílnička, ve které si budou moc vyzkoušet modelování z marcipánu. V neděli se na Vás budeme těšit. Tým SPŠPaS Pardubice
Více informací zde
12.09.2022
Začátkem září se vrátili naši žáci oboru kuchař-číšník z dvouměsíčního pobytu v Německu, kde jim naše škola zprostředkovala brigádu v hotelu Hotel & Restaurant BUTZ v Scharbeutzu na pobřeží Baltského moře.
Více informací zde
12.09.2022
„Vaše řemeslo mi voní. Miluji vaši makovou bábovku!“ Těmito slovy pochválila práci našich pekařů senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko Miluše Horská, která zavítala na naši školu v pátek 9. září. Naposledy byla v naší škole na oficiální návštěvě před třemi lety při oslavách jejího 100. výročí.
Více informací zde
09.09.2022
Milí žáci, milovníci českého jazyka, věříme, že stejně jako v předchozích letech si vyberete jednu z kategorií literární soutěže. Přihlaste se, prosím, během září u svých vyučujících českého jazyka.
Více informací zde