1. června 2022 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS ve 14:00 ve sborovně školy.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 více info

Výsledková listina přijatých uchazečů 1. kola 2022/2023 více info

Brožura oborů ke stažení více info

3D virtuální prohlídka školy 2021 více info

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Charakteristika školy

Škola, založená roku 1919 v Břeclavi, byla v roce 1939 přemístěna do Pardubic, města s bohatou pekařskou, perníkářskou a mlynářskou tradicí. Od roku 1945 sídlí škola v budově původně průmyslového muzea ve středu města proti chrámu sv. Bartoloměje. Od roku 1953 měla škola jako Střední průmyslová škola potravinářské technologie významné místo v rámci vzdělávací soustavy České republiky. V roce 2014 došlo ke změně jejího názvu na Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice.

Budova školy je dnes vedena jako kulturní památka funkcionalistického stavebního stylu.

Škola disponuje odbornými jazykovými a počítačovými učebnami, chemickými laboratořemi, zcela novou biologickou laboratoří, reologickou laboratoří, dvěma plně vybavenými pekařskými dílnami, dvěma plně vybavenými cukrářskými dílnami, dvěma výukovými bary, cvičnou kuchyní, funkčním periodickým mlýnem. Pekařské a cukrářské výrobky vyrobené ve školních dílnách se prodávají ve školní prodejně žákům, zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična a menší gymnastický sál. Prostory školy jsou pokryty wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinečnou školou tohoto typu v České republice. Připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko- administrativní a na poskytování služeb v obchodu a gastronomii.

Škola nabízí vzdělávání:

 • v oborech čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou
  Analýza potravin – hodnocení kvality
  Analýza potravin – Výživový poradce
  Technologie potravin – management potravinářských výrob
  Technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv
 • v oborech tříletého studia s výučním listem:
  Kuchař – číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Kuchař
  Cukrář
  Pekař
  Prodavač
 • v dvouletém nástavbovém studiu
  Technologie potravin – pro vyučené v oborech Kuchař – číšník, Cukrář, Pekař, Výrobce potravin (Mlékař, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář, Mlynář)
 • v rámci Národní soustavy kvalifikací ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie.

Škola disponuje kvalifikovaným pedagogickým sborem, učitelé si průběžně doplňují a zvyšují svou odbornou a pedagogickou způsobilost, jsou zapojeni do mimoškolních aktivit školy a do evropských projektů.

Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli a odbornou veřejností, poskytuje poradenské služby a v rámci vzdělávání dospělých pořádá odborné kurzy. Vyučující se podílejí na tvorbě odborných publikací a tvoří výukové materiály.

Škola je zapojena do života města a kraje, pravidelně se účastní akcí, které pořádá statutární město Pardubice a organizace Pardubického kraje. Příkladem lze zmínit Velikonoce na zámku v Pardubicích, Expo Science AMAVET, Dny chleba pořádané Svazem pekařů a cukrářů v ČR, Bosch Fresh Festival, Slavnosti perníku v Pardubicích, Velikonoce na Veselém kopci, Den Pardubického kraje, Dožínky na zámku. Naši žáci se pod vedením učitelů připravují na účast ve Středoškolské odborné činnosti, reprezentují školu v soutěžích pekařských, cukrářských a gastronomických dovedností (např. Pekař roku Junior, Gastro Hradec Králové, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové v Litomyšli). Sportovně orientovaní žáci pravidelně reprezentují školu ve sportovních soutěžích a turnajích.

Mise, vize, strategie školy

Poslání školy

 • zajistit kvalitní vzdělání žáků s ohledem na potřeby tržního prostředí a poskytovat etickou výchovu pro úspěšné uplatnění v životě.

Vize školy

 • přinášet inovace pro řešení vzdělávacích potřeb žáků,
 • přispívat k všestrannému rozvoji žáků,
 • budovat ve škole prostředí důvěry, pochopení, vzájemného respektu mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.

Strategie školy

 • podpora odborného vzdělávání a rozvoj spolupráce se strategickými partnery,
 • rozvoj polytechnického vzdělávání,
 • rozvoj školy jako centra dalšího vzdělávání,
 • rozvoj kreativity, iniciativy a podnikavosti žáků,
 • kariérové poradenství jako součást profesní přípravy žáků,
 • společné vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami,
 • zvyšování kompetencí žáků v oblasti ICT, cizích jazyků, matematiky a čtenářské gramotnosti.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte si prohlédnout
krátké video o naší škole.

Novinky
20.05.2022
Do moderní restaurace v centru Prahy s možností ubytování hledáme na pozici sous - chef s praxí.
Více informací zde
19.05.2022
Zájemci o abonentní vstupenku pro studenty v ceně 980 Kč se nahlásí Mgr. Zdeňce Kantorové. Nabídka plánovaných přestavení VČD Pardubice je uvedena v příloze.
Více informací zde
11.05.2022
Od 1. června 2022 dochází ke zvýšení cen ISIC průkazů.
Nový průkaz bude stát 350,- Kč Prodloužení platnosti bude stát 250,- Kč.
Proto pospěšte, kdo máte zájem o ISIC za původní ceny 290,- a 180,- Kč, do konce května 2022.
Více informací zde
09.05.2022
Letošní sbírka se bude konat ve středu 11. 5. V nabídce bude žlutý kvítek měsíčku lékařského s modrofialovou stužkou. Nákupem kytičky v hodnotě 20 Kč přispějete na léčbu nádorového onemocnění děložního čípku a varlat. K dispozici jsou letáky s informacemi o možnostech prevence rakoviny děložního čípku a podrobný návod na samovyšetření varlat. Předem děkujeme za Vaši podporu.
Více informací zde
09.05.2022
Nikola Junková z P3. A dosáhla krásného výsledku ve 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), umístila se na 1. místě v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Za sebou nechala další 2 odborné práce vysoké kvality. Krajské kolo se konalo 28. dubna na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi a účastnili se jej úspěšní řešitelé z Pardubického kraje, kteří postoupili ze školního kola.
Více informací zde
05.05.2022
Nedávno naši pekařští učni učili biatlonisty z SKP Kornspitz Jablonec, z. s., motat housky, plést vánočky a péct rohlíky. Nyní se však role obrátila a pekařští učni si vyzkoušeli, jaké to je být biatlonistou.
Více informací zde