Kategorie oborů

Analýza potravin - výživový poradce 29-42-M/01

Obor vzdělání s tímto zaměřením je rozšířením oboru Analýza potravin. Vzhledem k zaměření tohoto oboru je jeho studium vhodnou volbou pro zájemce o zdravou výživu a všechny ty, které kromě teoretické přípravy zajímá i práce v chemické a mikrobiologické laboratoři. Absolventi se po ukončení studia mohou uplatnit jako odborníci v oblasti výživového poradenství. Také mohou pracovat v oblasti potravinářského průmyslu při pracovních činnostech souvisejících s výrobou a kontrolou potravin. Mohou být zaměstnáni jako laboranti ve státních laboratořích inspekce jakosti potravin, soukromých akreditovaných laboratořích. Uplatní se též ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, případně jako technologové v potravinářském provozu. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je absolvování maturitního oboru, preciznost a pečlivost.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Škola se může pochlubit velice dobrým materiálním vybavením umožňujícím práci ve školní mikrobiologické a chemické laboratoři. Nechybí ani spolupráce školy s odbornou veřejností. Žákům je umožněno poznat reálný provoz potravinářských firem díky exkurzím.

Další možnosti vzdělávání
Po úspěšném absolvování oboru může žák pokračovat ve studiu na vysokých školách (např. Univerzita Pardubice, Baťova univerzita ve Zlíně, VŠCHT v Praze, Mendelova univerzita v Brně) v podobě bakalářského a následně magisterského programu.