Analýza potravin - výživový poradce 29-42-M/01

Charakteristika oboru – co se naučíš
Analýza potravin se zaměřením výživový poradce je správnou volbou pro mladé lidi, kteří chtějí kromě kontroly kvality potravin rozšířit své znalosti o oblast zdravé výživy a její vliv na zdraví a kvalitu života člověka.

Naučíš se zajišťovat výrobu bezpečných potravin, organizovat a plánovat systém kontroly jakosti, kontrolovat bezpečnostní a technologické normy v potravinářské výrobě. Naučíš se vést předepsanou laboratorní evidenci, osvojíš si principy výroby potravin a dodržování technologických norem. Studium je v odborné oblasti rozšířeno o základy dietního stravování a výživy v nemoci, díky čemuž pochopíš správný význam živin, správné složení a vyvážení stravy pro lidský organismus.

Uplatnění:
Po absolvování můžeš pracovat jako potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny potravin v potravinářské výrobě, ale i dalších příbuzných odvětvích, jako je zemědělství, ochrana životního prostředí, výzkum nebo chemický průmysl. Uplatnění najdeš zejména jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin, ve firmách a státních institucích zabývajících se fyzikálněchemickými, chemickými, biologickými a mikrobiologickými rozbory.

Po vystudování tohoto oboru budeš mít větší povědomí o výživě člověka, sestavování jídelníčků, výpočtech základních nutričních parametrů stravy, správném výběru potravin, budeš znát dietní systém v ČR. Toho můžeš využít při následném studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, kde získáš úplnou kvalifikaci nutričního terapeuta.

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka a matematiky. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Jak probíhá praxe?
Praxe probíhá v moderně vybavených školních chemických a mikrobiologických laboratořích pod vedením odborných učitelů (60 % výuky odborných předmětů se odehrává právě laboratořích.) Zároveň tě čeká ve druhém a třetím ročníku týdenní souvislá praxe v reálném provozu, kde si můžeš ověřit znalosti ze školy. Během dalšího týdne si rozšíříš znalosti související s praxí nutričního terapeuta na nemocničním pracovišti. Navíc během exkurzí můžeš poznat reálný provoz různých potravinářských firem.

Další možnosti studia
Po úspěšném absolvování oboru můžeš pokračovat ve studiu na vysokých školách i vyšších odborných školách. Na obsah tohoto oboru navazuje přímo bakalářský obor nutriční terapie nabízený těmito vysokými školami: 1. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navazující obor diplomovaný nutriční terapeut pak nabízejí vyšší odborné školy v Praze, Brně, Ostravě a Mostě.

Videoupoutávka