3 leté obory s výučním listem

Pekař je moderní atraktivní obor, kde se naučíš péct rohlíky, housky, plést vánočky, dělat chleba a spoustu dalších zajímavých výrobků.    
Více informací zde
Náplní práce cukráře je výroba cukrářských výrobků. Žák je po absolvování oboru schopen vypočítat spotřebu surovin podle receptur, ovládat výrobní technologické postupy a normy, kontrolovat kvalitu cukrářských surovin, zdobit cukrářské výrobky a při tom uplatnit své estetické cítění. Pracovat může v menších cukrárnách i v provozech cukrářské velkovýroby. Během učení může absolvovat specializované kurzy a účastnit se soutěží v oboru. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, zručnost, estetické cítění i tvůrčí schopnosti.
Více informací zde
Činností prodavače je nabízet a prodávat zboží, umět o něm podat zákazníkům potřebné informace, orientovat se v cenách a v nabídce různých výrobců. Absolvent bude schopen předvést zboží, dárkově ho zabalit, vyhotovit prodejní doklad, vyřizovat reklamace. Důležitá je i jeho schopnost komunikace se zákazníky i s dodavateli. Při administrativní činnosti se naučí využívat moderní informační a komunikační technologie. Uplatnění najde v  obchodních řetězcích, v samoobsluhách, v pultovém i ve stánkovém prodeji. Předpokladem pro úspěšné vykonávání prodejních činností je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování i smysl pro pořádek.
Více informací zde
Absolvent se uplatní v oblasti stravovacích služeb ve velkých, středně velkých i malých provozech, a to buď při výrobě pokrmů nebo při obsluze hostů. Po zapracování je absolvent schopen podnikat v soukromé sféře. Příprava na práci v oboru zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, manuální zručnost a estetické cítění.
Více informací zde
Pracovní náplní číšníka (servírky) je obsluha hostů – schopnost poradit jim s výběrem pokrmů a nápojů, přijmout objednávku, servírovat pokrmy, dokončit přípravu jídla u stolu (např. flambováním), sestavit jídelní a nápojový lístek, připravit slavnostní tabuli, organizovat rauty. Všechny tyto činnosti se žák naučí při  teoretické i praktické výuce. Uplatnění najde v kavárnách, barech, v restauracích a hotelech různého typu, v hostincích i v lázeňských zařízeních. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, kultivované vystupování, dobrá schopnost komunikace v mateřském i v cizím jazyce, psychická odolnost, organizační schopnosti a individuální přístup k zákazníkům.
Více informací zde
Hlavní pracovní činností kuchaře je příprava a úprava pokrmů. Uplatnění najde v hotelových kuchyních, ve školních jídelnách, v kuchyňských provozech restaurací, firem i nemocnic. Žák je po absolvování oboru schopen připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, minutky, moučníky a pokrmy zahraničních kuchyní. Umí sestavit jídelní a nápojový lístek a menu pro různé příležitosti, připraví kalkulaci pokrmů. Během učení se seznamuje se zásadami racionální výživy a se současnými trendy v gastronomii. Výuka probíhá v teorii a v praxi v týdenních cyklech. Předpokladem pro úspěšné vykonávání povolání je vyučení v oboru, manuální zručnost, estetické cítění a schopnost kolektivní spolupráce.
Více informací zde