Kategorie oborů

3 leté obory s výučním listem

Hlavním úkolem pekaře je výroba různých pekařských polotovarů a hotových výrobků. Uplatnění najde v menších pekárnách i v pekařských provozech továrního typu. Žák se během studia učí připravovat různá těsta, péct chléb, běžné pečivo, zdobit výrobky. Je schopen obsluhovat a udržovat pekárenské zařízení. Umí posoudit kvalitu surovin a ovládá způsob jejich skladování. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, manuální zručnost a schopnost pracovat ve směnném provozu.
Více informací zde
Hlavní náplní práce cukráře je výroba cukrářských výrobků. Uplatnění najde v cukrárnách i v provozech cukrářské velkovýroby. Žák je po absolvování oboru schopen kontrolovat kvalitu surovin pro cukrářskou výrobu, vypočítat spotřebu surovin podle receptur, ovládat výrobní technologické postupy a normy. Může uplatnit své estetické cítění při zdobení cukrářských výrobků. Během studia může žák absolvovat specializované kurzy a zúčastnit se soutěží zaměřených na cukrářskou výrobu. Výrobky našich žáků jsou nabízeny zákazníkům ve školní prodejně. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, zručnost, estetické cítění a tvůrčí schopnosti.
Více informací zde
Hlavním úkolem prodavače je nabízet a prodávat zboží zákazníkům, podat o něm potřebné informace, orientovat se v cenách a nabídkách různých výrobců. Žák je schopen předvést zboží, vyřizovat reklamace, zboží dárkově zabalit, vyhotovit prodejní doklad. Důležitá je i schopnost komunikace se zákazníky i dodavateli. Při administrativní činnosti využívá moderní informační a komunikační technologie. Uplatnění najde v samoobsluhách, obchodních řetězcích i ve stánkovém prodeji. Příprava na obor zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání prodejní činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování a smysl pro pořádek.
Více informací zde
Absolvent se uplatní v oblasti stravovacích služeb ve velkých, středně velkých a malých provozech, a to buď při výrobě pokrmů, nebo při obsluze hostů. Po zapracování je absolvent schopen podnikat i v soukromé sféře. Příprava na obor zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, manuální zručnost a estetické cítění.
Více informací zde
Hlavní pracovní náplní číšníka (servírky) je obsluha hostů – uvítání, uvedení ke stolu, schopnost poradit s výběrem jídla a pití, přijetí objednávky, servírování pokrmu. Uplatnění najde v kavárnách, barech, hostincích i lázeňských zařízeních. Absolvent tohoto oboru je schopen dokončit přípravu jídla u stolu (flambování), sestavit jídelní a nápojový lístek, připravit slavnostní tabuli, organizovat rauty. Studium oboru zahrnuje teoretickou i praktickou přípravu formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání oboru je vyučení v oboru, kultivované vystupování, dobrá schopnost komunikace v mateřském i cizím jazyce, psychická odolnost, organizační schopnosti, smysl pro pořádek a individuální přístup k zákazníkům.
Více informací zde
Hlavní pracovní činností kuchaře je příprava a úprava pokrmů. Uplatnění najde v hotelových kuchyních, ve školních jídelnách, v kuchyňských provozovnách restaurací i nemocnic. Žák je po absolvování oboru schopen připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, minutky, moučníky i pokrmy zahraničních kuchyní. Umí sestavit jídelní a nápojový lístek a menu pro různé příležitosti, připraví kalkulaci pokrmů. Během studia se seznamuje se zásadami racionální výživy a se současnými trendy v gastronomii. Studium oboru se skládá z teoretické i praktické výuky v týdenních cyklech. Předpokladem pro úspěšné vykonávání povolání je vyučení v oboru, manuální zručnost, estetické cítění a schopnost kolektivní spolupráce.
Více informací zde