Studium na vysoké škole

Absolventi maturitních oborů naší školy často zamíří po maturitě na vysokou školu. Většina z nich si vybere obor spojený s potravinářskou chemií či potravinářskou technologií, popřípadě s ekonomií nebo laboratorní prací ve zdravotnictví, ale najdou se i tací, které osloví například nabídka filozofických fakult nebo sportovně či umělecky zaměřených škol.

Nejčastěji od nás studenti chodí na tyto školy a tyto jejich bakalářské obory:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice:
Hodnocení a analýza potravin
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Další obory spojené s chemií

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně:
Technologie potravin
Molekulární biologie a biotechnologie
Pivovarství a sladařství

Zahradnická fakulta v Lednici Mendelovy univerzity v Brně:
Zahradnické inženýrství – zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně:
Potravinářská chemie a technologie

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno:
Bezpečnost a kvalita potravin
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Technologická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:
Technologie potravin
Gastronomické technologie
Chemie a analýza potravin
Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
Gastronomie a výživa

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze:
Výživa a potraviny
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha: 
Chemie, technologie a analýza potravin  

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové:
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční i kombinované)

Absolventi oboru výživový poradce mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách poskytujících vzdělání v oboru nutriční terapie. Ten nabízejí tyto školy: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 1. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, viz zde.
V oboru nutriční terapeut nabízejí vzdělání také vyšší odborné školy v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Mostu, viz zde.  

Absolventi oboru management potravinářských výrob (ale nejen ti) si často vybírají ekonomické obory. Nabídka ekonomických oborů na českých vysokých školách je velká. Naši studenti často zamíří na Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, která nabízí více různých oborů, viz zde.

Všichni studenti během studia na naší škole mohou využít služeb kariérového poradenství.