Vybavení školy

Škola je v rámci České republiky zcela ojediněle vybavena pro výuku, na kterou je zaměřena.

Využívá kromě jazykových učeben, chemických laboratoří, biologických laboratoří a počítačových učeben též specializovanou reologickou laboratoř, dvě velmi kvalitně vybavené pekárny a cukrárny a starší, plně funkční mlýn. Prostor školy je pokryt wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy. (Návod jak se připojit ke školní wi-fi naleznete v rubrice Ke stažení.) Upozorňujeme, že některé internetové stránky jsou v naší síti zablokovány z důvodu nevhodného, podvodného nebo pirátského obsahu. Bezpečné surfování po internetu v objektech naší školy je řešeno prostřednictvím placeného projektu www.i-bezpecne.cz. Na chodbě školy jsou pro žáky k dispozici dva multidotykové počítače All-In-One s operačním systémem Windows 8.

Dvě jazykové učebny pro výuku cizích jazyků (anglického a německého) mají k dispozici sluchátka a mikrofon pro každého žáka a centrální panel pro učitele. V učebnách je CD přehrávač a DVD přehrávač včetně TV přijímače.

Čtyři učebny pro výuku informatiky jsou vybaveny počítači s windows 7 professional + microsoft office 2013 professional a datovým projektorem, mají připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Chemické laboratoře jsou vhodně vybaveny pro výuku chemie a analytické a fyzikální chemie. V reologické laboratoři se žáci učí provádět analytické rozbory potravinářských surovin a výrobků.

Odbornou učebnu pro výuku oboru kuchař-číšník vybavenou barem propojenou s cvičnou kuchyňkou.

Vybavení školních pekáren a cukrářských dílen je na vysoké úrovni a odpovídá náročným požadavkům na praktickou výuku žáků oboru technologie potravin - zpracování mouky.

Školní mlýn slouží především pro výuku ve studijním oboru technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv.

Kmenové učebny v budově jsou vybavené novým nábytkem, počítačem propojený s datovým projektorem nebo LCD televizí. Ve dvou učebnách jsou umístěny i interaktivní tabule.

V budově školy se nachází tělocvična i menší gymnastický sál pro výuku tělesné výchovy.

Školní knihovna poskytuje žákům výpůjčkovou službu.

V prostorách školy je pro žáky školy k dispozici kopírka pro kopírování tiskovin.

Ve škole vyrobená mouka a zhotovené pekařské a cukrářské výrobky se prodávají ve školní prodejně. Školní prodejna neslouží jenom k prodeji výrobků ze školních dílen, ale i k výuce žáků, kteří si zde osvojují zásady jednání se zákazníkem a učí se prodeji.