Maturita a závěrečné zkoušky

Jarní zkušební období 2024

 • Přihlašování k maturitní zkoušce - žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
  1. prosince 2023
  pro jarní zkušební období 2024


   Termíny:

  • 03. dubna 2024 písemná práce z českého jazyka
  • 04. dubna 2024 písemná práce z cizího jazyka
  • 22. dubna 2024 praktické MZ P4.A
  • 23. dubna 2024 praktické MZ P4.B
  • 24. dubna 2024 praktické MZ 2.NS
  • 30. dubna 2024 vydání vysvědčení
  • 2. - 7. května 2024 didaktický test MAT a ANJ, termín bude upřesněn
  • 2. - 7. května 2024 didaktický test ČJL, termín bude upřesněn 
  • 2. - 7. května 2024 didaktický test NEJ, termín bude upřesněn 
  • 8.-14. května 2024 studijní volno žáků před MZ
  • 20. května - 30. května 2024 ústní zkoušky P4.A, P4.B a 2.NS, termín a rozpis bude upřesněn 
  • květen/červen 2024 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS ve 14:00 ve sborovně školy, termín bude upřesněn 

  Dokumenty:
  Přihláška k MZ (pdf)
  Předměty pro školní rok 2023-24 (pdf)
  Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)
  Povolené pomůcky (jpg)

 • Výsledkový portál žáka

  Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2024 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

  Informace k MZ z ČJ 2023/2024

  Školní seznam četby (pdf)
  Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
  Seznam četby žáka (docx)

  Testy a zadání z předchozích období MZ

  Ilustrační testy a zadání z předchozích ročníků maturitní zkoušky; soubory vzorových úloh; aktuální ilustrační testy.

  Nebo můžete sledovat informace na stránkách CERMATu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


  Závěrečné zkoušky za školní rok 2022/2023

  Závěrečné zkoušky – prosinec 2023: