Maturita a závěrečné zkoušky

Jarní zkušební období 2023

Přihlašování k maturitní zkoušce - žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2022
pro jarní zkušební období 2023,
26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Dokumenty:
Přihůáška k MZ (pdf)
Předměty pro školní rok 2022-23 (pdf)
Jednotné zkušební schéma pro ředitele a školního maturitního komisaře (pdf)
Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)
Povolené pomůcky (jpg)

Výsledkový portál žáka

Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Informace k MZ z ČJ 2022/2023

Školní seznam četby (pdf)
Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
Seznam četby žáka (docx)

Testy a zadání z předchozích období MZ

Ilustrační testy a zadání z předchozích ročníků maturitní zkoušky; soubory vzorových úloh; aktuální ilustrační testy.

Nebo můžete sledovat informace na stránkách CERMATu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


Závěrečné zkoušky za školní rok 2021/2022

Závěrečné zkoušky – prosinec:

Písemná ZZ: 2. prosince 2022 rozpis zde (pdf)
Praktická ZZ: 5. a 6. prosince 2022 rozpis zde (pdf)
Ústní ZZ: 15. prosince 2022 rozpis zde (pdf)