Maturita a závěrečné zkoušky

Přihlašování k maturitní zkoušce školní rok 2023/2024 

žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • pro jarní zkušební období nejpozději do 1. prosince 2023
 • pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024


 Termíny:

 • 03. dubna 2024 písemná práce z českého jazyka
 • 04. dubna 2024 písemná práce z cizího jazyka
 • 22. dubna 2024 praktické MZ P4.A
 • 23. dubna 2024 praktické MZ P4.B
 • 24. dubna 2024 praktické MZ 2.NS
 • 30. dubna 2024 vydání vysvědčení
 • 2. května 2024 didaktický test MAT a ANJ, rozpis bude upřesněn
 • 3. května 2024 didaktický test ČJL, rozpis bude upřesněn 
 • 6. května 2024 didaktický test rozšiřující MAT a ostatní cizí jazyky
 • 8.-14. května 2024 studijní volno žáků před MZ
 • 20. května - 24. května 2024 ústní zkoušky P4.A, P4.B a 2.NS, rozpis níže
 • 29. května 2024 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS v 15:00 ve sborovně školy

Rozpis ústních MZ:

Dokumenty:

Přihláška k MZ (pdf)
Předměty pro školní rok 2023-24 (pdf)
Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)
Povolené pomůcky (jpg)
Jednotné zkušební schéma (pdf)
Písemná práce MZ 3. a 4. dubna 2024 - rozpis žáků do učeben + dohled (pdf)
Praktické práce MZ 22. - 24. dubna 2024 - rozpis učeben a dohledů (pdf)

Výsledkový portál žáka

Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2024 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Informace k MZ z ČJ 2023/2024

Školní seznam četby (pdf)
Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
Seznam četby žáka (docx)

Testy a zadání z předchozích období MZ

Ilustrační testy a zadání z předchozích ročníků maturitní zkoušky; soubory vzorových úloh; aktuální ilustrační testy.

Nebo můžete sledovat informace na stránkách CERMATu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


Závěrečné zkoušky za školní rok 2023/2024

Závěrečné zkoušky - jarní termín

 • Vydání vysvědčení za 3. ročník: pondělí 27 května 2024
 • Studijní volno žáků: úterý 28. května–31. května 2024
 • Písemná zkouška: pondělí 3. června 2024, rozpis (pdf)
 • Praktické zkoušky: od úterý 4. června 2024, rozpis (pdf) 
 • Ústní zkoušky: od pondělí 17. června 2024rozpis 3.A (pdf), rozpis 3.B (pdf)