Maturita a závěrečné zkoušky

Jarní zkušební období 2023

Přihlašování k maturitní zkoušce - žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2022
pro jarní zkušební období 2023,
26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.


 Termíny:

 • 03. dubna 2023 písemná práce z českého jazyka
 • 04. dubna 2023 písemná práce z cizího jazyka
 • 24. dubna 2023 praktické MZ P4.B
 • 25. dubna 2023 praktické MZ P4.A
 • 26. dubna 2023 praktické MZ 2.NS
 • 28. dubna 2023 vydání vysvědčení
 • 02. května 2023 didaktický test MAT a ANJ
 • 03. května 2023 didaktický test ČJL
 • 04. května 2023 didaktický test NEJ
 • 08.-12. května 2023 studijní volno žáků před MZ
 • 22.- 29. května 2023 ústní zkoušky P4.A, P4.B a 2.NS, rozpis tříd níže 
 • 31. května 2023 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS ve 14:00 ve sborovně školy

Dokumenty:
Přihláška k MZ (pdf)
Předměty pro školní rok 2022-23 (pdf)
Jednotné zkušební schéma pro ředitele a školního maturitního komisaře (pdf)
Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)
Povolené pomůcky (jpg)
Písemná práce MZ 3. a 4. dubna 2023 - rozpis žáků do učeben + dohled (pdf)
Praktické práce MZ 24. - 26. dubna 2023 - rozpis učeben a dohledů (pdf)
Didaktické testy MZ - 2. až 4. května 2023 - rozpis učeben a zadavatelů (pdf)

Výsledkový portál žáka

Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Informace k MZ z ČJ 2022/2023

Školní seznam četby (pdf)
Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
Seznam četby žáka (docx)

Testy a zadání z předchozích období MZ

Ilustrační testy a zadání z předchozích ročníků maturitní zkoušky; soubory vzorových úloh; aktuální ilustrační testy.

Nebo můžete sledovat informace na stránkách CERMATu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


Závěrečné zkoušky za školní rok 2022/2023

Závěrečné zkoušky – červen 2023:

Písemná ZZ: 1. června 2023

Praktická ZZ: od 2. června 2023

Ústní ZZ: od 19. června 2023