Maturita a závěrečné zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2021/2022

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022,
 • 27. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022.

Přihláška k maturitní zkoušce - editovatelná (pdf)

Předměty pro školní rok 2021-22 (pdf)
Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)
Jednotné zkušební schéma pro ředitele a školního maturitního komisaře (pdf)
Písemná práce MZ 4. a 5. dubna 2022 - rozpis žáků do učeben + dohled (pdf)
Praktické práce MZ 25. - 27. dubna 2022 - rozpis učeben a dohledů (pdf)
Didaktické testy MZ - 2. a 3. května 2022 - rozpis učeben a zadavatelů (pdf)

P4.A rozpis žáků - po dnech (pdf)
P4.A rozpis žáků - časová osa (pdf)
P4.B rozpis žáků - po dnech (pdf)
P4.B rozpis žáků - časová osa (pdf)
2.NS rozpis žáků - po dnech (pdf)
2.NS rozpis žáků - časová osa (pdf)

Termíny:

 • 04. dubna 2022 písemná práce z českého jazyka
 • 05. dubna 2022 písemná práce z cizího jazyka
 • 25. dubna 2022 praktické MZ P4.B
 • 26. dubna 2022 praktické MZ P4.A (+ žákyně Frošová) 
 • 27. dubna 2022 praktické MZ 2.NS  (+ žák Pecen)
 • 29. dubna 2022 vydání vysvědčení
 • 02. května 2022 didaktický test MAT a ANJ
 • 03. května 2022 didaktický test ČJL
 • 09.-13. května 2022 studijní volno žáků před MZ
 • 23.- 27. května 2022 ústní zkoušky P4.A, P4.B a 2.NS
 • 1. června 2022 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS ve 14:00 ve sborovně školy

Výsledkový portál žáka

Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2022 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Informace k MZ z ČJ 2021/2022

Školní seznam četby (pdf)
Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
Seznam četby žáka (docx)

Testy a zadání z předchozích období MZ

Ilustrační testy a zadání z předchozích ročníků maturitní zkoušky; soubory vzorových úloh; aktuální ilustrační testy.


Závěrečné zkoušky za školní rok 2021/2022

TERMÍN červen 2022

písemná ZZ:  1. června 2022
praktická ZZ:  od 2. června 2022
ústní ZZ: 

 • 3.A – 15. června 2022
 • 3.B – 16. června 2022
 • 3.C – 17. června 2022