Maturita a závěrečné zkoušky

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Středa 29. 5. od 13.30 hodin v učebně U37.


Termíny maturitních zkoušek

Praktické maturitní zkoušky: 8. dubna 2019 třída P4, 9. dubna 2019 třída 2.NS
Písemná práce český jazyk a literatura: 10. dubna 2019
Písemná práce cizí jazyk: 11. dubna 2019
Didaktické testy a písemné práce společné části MZ: 2. – 15. května 2019
Ústní zkoušky: 20. května - 31. května 2019, rozpis tříd a termín bude upřesněn.

P4 časová osa (pdf)
P4 rozpis žáků po dnech (pdf)
2NS časová osa (pdf)
2.NS rozpis žáků po dnech (pdf)
Konzultační hodiny pro maturanty (pdf)


MZ podzim 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období.

Přihláška k MZ (pdf)


Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ z ČJL ve školním roce 2018/19

Školní seznam literárních děl (pdf)


Závěrečné zkoušky 

ŘÁDNÝ TERMÍN: ČERVEN 2019

písemná ZZ: pondělí 3. června 2019
praktická ZZ: od úterý 4. června 2019
ústní ZZ: 3.A - úterý a středa 18. a 19. června 2019, 3.B - čtvrtek 20. června 2019


Návratka absolventa školy

Ke stažení zde. (docx)