Maturita a závěrečné zkoušky

MZ - podzim 2018

Přihlašování k maturitní zkoušce - Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období.

přihláška (pdf)
informativní dodatek ke zpracování přihlášky k MZ (pdf)
povolené pomůcky k písemným zkouškám SČ intaktních žáků (pdf)


Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ z ČJL ve školním roce 2017 /18

Školní seznam literárních děl (pdf)


Závěrečné zkoušky 

ŠKOLNÍ ROK 2017/18 – TERMÍN ZÁŘÍ

písemná ZZ:  středa 5. září 2018
praktická ZZ: čtvrtek a pátek 6. a 7. září 2018
ústní ZZ: úterý 18. září 2018


Návratka absolventa školy

Ke stažení zde. (docx)