Maturita a závěrečné zkoušky

Termíny podzimního zkušebního období:

 • 1. září 2023, začátek v 7:00 v L3 praktické MZ (Lukešová, Radoušová, Dvořáková Anna)
 • 4. září 2023, 12:00 didaktické testy z ČJ na spádové škole, upřesní Ministerstvo školství
 • 5. září 2023, 8:30 didaktické testy z MAT na spádové škole, upřesní Ministerstvo školství
 • 5. září 2023, 12:30 didaktické testy z ANJ na spádové škole, upřesní Ministerstvo školství
 • 6. září 2023, začátek v 8:00 v U37 písemná práce z českého jazyka rozpis dohledů (pdf) 
 • 7. září 2023, začátek v 8:00 v U37 písemná práce z anglického jazyka
 • 11. září 2023 ústní zkoušky, rozpis žáků (pdf), časová osa (pdf)
 • 14. září 2023 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS ve 14:00 ve sborovně školy   

  Podzimní zkušební období 2023

  Přihlašování k maturitní zkoušce - žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
  26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

  Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2023..

  Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2023. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

  Zkoušky profilové části se budou moci konat 1.–20. září 2023. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2023. Předání výsledků profilových zkoušek žákům v podzimním zkušebním období se řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.


  Jarní zkušební období 2023

  Přihlašování k maturitní zkoušce - žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
  1. prosince 2022
  pro jarní zkušební období 2023


   Termíny:

  • 03. dubna 2023 písemná práce z českého jazyka
  • 04. dubna 2023 písemná práce z cizího jazyka
  • 24. dubna 2023 praktické MZ P4.B
  • 25. dubna 2023 praktické MZ P4.A
  • 26. dubna 2023 praktické MZ 2.NS
  • 28. dubna 2023 vydání vysvědčení
  • 02. května 2023 didaktický test MAT a ANJ
  • 03. května 2023 didaktický test ČJL
  • 04. května 2023 didaktický test NEJ
  • 08.-12. května 2023 studijní volno žáků před MZ
  • 22.- 29. května 2023 ústní zkoušky P4.A, P4.B a 2.NS, rozpis tříd níže 
  • 31. května 2023 slavnostní předání maturitního vysvědčení pro třídy P4.A, P4.B a 2.NS ve 14:00 ve sborovně školy

  Dokumenty:
  Přihláška k MZ (pdf)
  Předměty pro školní rok 2022-23 (pdf)
  Jednotné zkušební schéma pro ředitele a školního maturitního komisaře (pdf)
  Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)
  Povolené pomůcky (jpg)
  Písemná práce MZ 3. a 4. dubna 2023 - rozpis žáků do učeben + dohled (pdf)
  Praktické práce MZ 24. - 26. dubna 2023 - rozpis učeben a dohledů (pdf)
  Didaktické testy MZ - 2. až 4. května 2023 - rozpis učeben a zadavatelů (pdf)

  Výsledkový portál žáka

  Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

  Informace k MZ z ČJ 2022/2023

  Školní seznam četby (pdf)
  Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
  Seznam četby žáka (docx)

  Testy a zadání z předchozích období MZ

  Ilustrační testy a zadání z předchozích ročníků maturitní zkoušky; soubory vzorových úloh; aktuální ilustrační testy.

  Nebo můžete sledovat informace na stránkách CERMATu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


  Závěrečné zkoušky za školní rok 2022/2023

  Závěrečné zkoušky – září 2023:

  • Písemná ZZ:    5. září 2023
   rozpis (pdf)
  • Praktická ZZ:   6. a 7. září 2023
   rozpis (pdf) 
  • Ústní ZZ:         15. září 2023
   rozpis (pdf)