Maturita a závěrečné zkoušky

MZ - podzim 2017

Podzimní termíny opravných maturitních zkoušek:
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 31. srpna 2017
Didaktické testy a písemné práce společné části: 4. – 8. září 2017.
Ústní maturitní zkoušky: 18. – 20. září 2017.

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám SČ intaktních žáků (pdf)


Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ z ČJL ve školním roce 2016 /17

Školní seznam literárních děl (pdf)


Závěrečné zkoušky 

ŠKOLNÍ ROK 2016/17 – PODZIMNÍ TERMÍN:

písemná ZZ: 7. září 2017
praktická ZZ: 11. a 12. září 2017
ústní ZZ: 20. září 2017


Návratka absolventa školy

Ke stažení zde. (docx)