Maturita a závěrečné zkoušky


MZ podzim 2019

Termíny maturitních zkoušek podzim 2019

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 2. září 2019.
Didaktické testy a písemné práce společné části: 2. – 6. září 2019.
Ústní maturitní zkoušky: 16. – 20. září 2019.

Povolené pomůcky (png)
Pravidla pro používání kompenzačních pomůcek MZ-P (pdf)
pokyny k MZ2019P- spádová škola (pdf)
Rozpis žáků časová osa (pdf)
Rozpis žáků po dnech (pdf)

Předání maturitního vysvědčení: Maturitní vysvědčení předá třídní učitelka v pátek 20. 9. Od 9:30 do 10:30 hodin.


Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ z ČJL ve školním roce 2018/19

Školní seznam literárních děl (pdf)


Závěrečné zkoušky 

TERMÍN PROSINEC 2019

písemná ZZ: úterý 3. prosince
praktická ZZ: středa a čtvrtek 4. a 5. prosince 
ústní ZZ: v tomto termínu se nekoná


Návratka absolventa školy

Ke stažení zde. (docx)