Maturita a závěrečné zkoušky


MZ podzim 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období.

Přihláška k MZ (pdf)
Povolené pomůcky (png)


Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ z ČJL ve školním roce 2018/19

Školní seznam literárních děl (pdf)


Závěrečné zkoušky 

TERMÍN ZÁŘÍ 2019

písemná ZZ: středa 4. září
praktická ZZ: čtvrtek a pátek 5. a 6. září
ústní ZZ: středa 18. září


Návratka absolventa školy

Ke stažení zde. (docx)