Maturita a závěrečné zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2021/2022

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k přihlášku maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období.

Předměty pro školní rok 2021-22 (pdf)
Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky (pdf)

Informace k MZ z ČJ 2021/2022

Školní seznam četby (pdf)
Schéma pro rozbor literárního díla (pdf)
Seznam četby žáka (docx)


Závěrečné zkoušky za školní rok 2020/2021

TERMÍN Prosinec 2021

písemná ZZ: 1. prosince 2021
praktická ZZ: 2. a 3. prosince 2021
ústní ZZ: 15. prosince 2021