SPŠ potravinářství a služeb se stala Centrem odborné přípravy

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice byla v roce 2016 ministrem zemědělství České republiky jmenována Centrem odborné přípravy.

Jako Centrum odborné přípravy může škola čerpat peněžní prostředky z dotačního programu 21. Centra odborné přípravy na učební pomůcky investičního charakteru v období let 2016 - 2021, a to do výše 90 % způsobilých výdajů, každý rok max. 1,66 mil. Kč.

Učební pomůcky přispějí ke zkvalitnění výuky ve školních dílnách a laboratořích. Výroba potravin musí splňovat přísná pravidla daná českou i evropskou legislativou. Potravinářské podniky jsou nuceny modernizovat a inovovat své provozy. Žáci se už v rámci přípravy na budoucí povolání setkají s moderním vybavením, které je srovnatelné s praxí v současných potravinářských provozech.

V roce 2016 byly pro výukové účely pořízeny pekařské stroje a laboratorní přístroje pro pracoviště praktického vyučování, odborného výcviku a laboratorních cvičení v celkové hodnotě 1 260 874 Kč. Pekařská dílna díky dotaci získala novou elektrickou etážovou pec s kynárnou, rohlíkovač, děličku těsta. V chemické laboratoři pracují žáci s novou muflovou pecí a spektrofotometrem.

V roce 2017 byly laboratoře vybaveny extrakčním zařízením pro stanovení tuků, přístrojem na stanovení vlákniny, digitálním polarimetrem, automatickou digitální byretou a automatickým titrátorem. Pekařská dílna získala další rohlíkovač a cukrářská dílna nový konvektomat. Učební pomůcky stály celkem 1 700 685 Kč.

V roce 2018 byly do školních pekařských a cukrářských dílen pořízeny šoker, drezírovací stroj, dvě elektrické cukrářské pece, dva planetové mixery, houskovací stroj, dva melanžéry a dva rozvalovací stroje, a to v celkové hodnotě 1 937 283 Kč.

V roce 2019 byly do cukrářských a pekařských dílen nakoupeny elektrická etážová pec, nerezová kynárna, prosévačka mouky, provalovací stroj, univerzální robot a průběžná myčka, a to v celkové hodnotě 1 569 963 Kč.

V roce 2020 škola díky dotačnímu programu získala pro školní pekárny a cukrárny děličku těsta, dva hnětací stroje, vykulovací stroj, dva výrobníky strouhanky, vyvalovací stroj. Výuku výživového poradenství doplňuje možnost využívat další učební pomůcku - přístroj na diagnostiku těla. Učební pomůcky byly v roce 2020 pořízeny za 1 330 889,50 Kč.

V roce 2021 byly školní cukrářské a pekařské dílny dovybaveny boxovou pekařskou elektrickou pecí, výrobníkem zmrzliny s pastérem, horkovzdušnou elektrickou pecí s kynárnou, elektrickým sporákem s troubou a průběžnou myčkou, a to celkem za 1 601 314 Kč.

V roce 2022 byly z programu pořízeny učební pomůcky v celkové hodnotě 1 755 399 Kč. Žáci mohou ve školních laboratořích pracovat s aeroskopem, autoklávem, chloridovým analyzátorem, dvěma laboratorními termostaty, třemi spektrofotometry a vypíračem lepku. Pro potravinářské dílny byly zakoupeny šoker a konvektomat. 

V roce 2023 dovybavila škola cukrářské a pekařské dílny učebními pomůckami v úhrnné hodnotě 1 613 127 Kč. Nakoupeny byly balicí stroj, kvasomat, melanžér, mlecí zařízení, stop kynárna na plechy, stop kynárna pro vozík a čtyři univerzální šlehací stroje.

Rok 2016 - Učební pomůcky

zleva: dělička těsta, elektrická etážová pec, rohlíkovač a spektrofotometr

Rok 2017 - Učební pomůcky

zleva: automatická digitální byreta, automatický titrátor, digitální polarimetr, přístroj na stanovení tuků a přístroj na stanovení vlákniny

Rok 2018 - Učební pomůcky

zleva: šoker, drezírovací stroj, elektrická cukrářská pec, planetový mixer, houskovací stroj, melanžér a rozvalovací stroj.

ROK 2019 - Učební pomůcky

zleva: elektrická etážová pec, nerezová kynárna, prosévačka mouky, provalovací stroj, univerzální robot a průběžná myčka

ROK 2020 - Učební pomůcky

zleva: dělička těsta, hnětač těsta, hnětač těsta, přístroj na diagnostiku těla, vykulovací stroj, výrobník strouhanky, výrobník strouhanky, vyvalovací stroj

ROK 2021 - Učební pomůcky

zleva: boxová pekařská elektrická pec, výrobník zmrzliny s pastérem, horkovzdušná elektrická pec s kynárnou, elektrický sporák s troubou a průběžná myčka

ROK 2022 - Učební pomůcky

zleva: aeroskop, autokláv, chloridový analyzátor, konvektomat, laboratorní termostat, spektrofotometr, šoker, vypírač lepku

ROK 2023 - Učební pomůcky

zleva: balicí stroj, kvasomat, melanžér, mlecí zařízení, stop kynárna na plechy, stop kynárna pro vozík, šlehací stroj