Profesní kvalifikace

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva je stanoven na 31. březen 2019. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-007-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-016-H   
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-001-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-002-H
Více informací zde
– kód profesní kvalifikace 29-012-H
Více informací zde