Ing. Koudelková Iva

 

 

Doporučená literatura: Pekařská a cukrářská technologie

SEMRÁDOVÁ Hana a Věra MĚSÍČKOVÁ. Cukrářské práce. Technologie. Učebnice pro odborná učiliště. Dotisk 1. vyd. PARTA: Praha 2007. 137 s. ISBN 80-7320-012-0.

BLÁHA, Ludvík aj. Suroviny pro učební obor Cukrář, Cukrářka. 4., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2007. 257 s. ISBN 978-80-7333-108-5.

ŠEDIVÝ, Petr aj. Pekařská technologie I. Suroviny. 1. vyd. Praha: Odborné nakladatelství a vydavatelství Pekař a cukrář s. r. o., 2013. 238 s. ISBN 978-80-903913-7-6.

ŠEDIVÝ, Petr a Jaroslav ALBRECHT. Pekařská technologie II. Výroba chleba. 1. vyd. Praha: Odborné nakladatelství a vydavatelství Pekař a cukrář s. r. o., 2014. 222 s. ISBN 978-80-905481-0-7.

ŠEDIVÝ, Petr a Jaroslav ALBRECHT. Pekařská technologie III. Výroba chleba. 1. vyd. Praha: Odborné nakladatelství a vydavatelství Pekař a cukrář s. r. o., 2015. 266 s. ISBN 978-80-905481-2-1.

ŠEDIVÝ, Petr aj. Pekařská technologie IV. Výroba jemného pečiva. 1. vyd. Praha: Odborné nakladatelství a vydavatelství Pekař a cukrář s. r. o., 2016. 333 s. ISBN 978-80-905481-4-5.

ČESKO. Vyhláška č. 333 ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta v platném znění [online]. © 2012 AION CS s.r.o. [cit. 2017-09-14]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-333.