Mgr. Komzáková Božena

 

Matematika

Povinné pomůcky a učebnice na matematiku:

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

Kalkulátor s funkcemi, bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (vhodný k maturitní zkoušce).

Doporučené učebnice a sbírky na matematiku:

Calda: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU – 1. část

Odvárko: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 2. část

Odvárko: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 3. část

Petránek: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 4. část

Kolouchová: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 5. část

Odvárko: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 6. část

Odvárko: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 7. část

Porubská: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU - 8. část

J. Kubát: Maturitní minimum – Sbírka úloh pro střední školy

Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky – pro SOŠ, SOU

Jirásek: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU - 1. část a 2. část

F. Janeček: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy (Prometheus 2005)

M. Hruška: Státní maturita z matematiky v testových úlohách včetně řešení

Kolektiv autorů: Státní maturita 2013

N. Kubešová: Matematika – přehled středoškolského učiva

P. Čermák. Odmaturuj z matematiky 1

Kolektiv autorů. Matematika – sbírka úloh pro společnou část MZ – s řešením úloh

T. Graja: Maturita v pohodě – příprava k maturitě 2018

M. Liška. Matematika pro spolužáky

Doporučené zdroje:

Web:  http://www.novamaturita.cz/  Oficiální stránky maturitní zkoušky