Erasmus

Projekt: Za poznáváním gastronomie ve Španělsku


Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice realizuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha v rámci programu Erasmus+ projekt Za poznáváním gastronomie ve Španělsku.

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047311
Doba realizace projektu: 1. 6. 2018 – 30. 9. 2019
Program: Erasmus+
Výše finanční podpory: 41 498 EUR

Klíčové aktivity projektu:
studijní pobyty - pracovní stáže žáků školy v partnerských organizacích (gastronomických provozech ve Španělsku) v délce trvání 14 dní pro celkem 20 žáků a pedagogický doprovod

Cíle projektu:
1)    získání pracovních dovedností
2)    zlepšení jazykových dovedností
3)    získání zkušeností s mezinárodním prostředím, seznámení se španělskou kulturou
4)    osvojení základů španělské gastronomie

Pracovní stáž ve španělské Granadě – listopad 2018
Za poznáváním gastronomie ve Španělsku s Erasmem+