esf malý

Projekt: Vzdělání pro Evropu


Od 1. 7. 2015 probíhá na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt VZDĚLÁNÍ PRO EVROPU. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1173
Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Oblast podpory: 1.1 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Schválená výše finanční podpory: 494 626 Kč

Klíčové aktivity projektu:
a)    čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti,
b)    podpora výuky cizích jazyků a výuky v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cíle projektu:
a) zavedením čtenářských dílen, nákupem 200 titulů literatury zvýšit zájem žáků o četbu,
b) vysláním šesti pedagogů na zahraniční jazykové kurzy zvýšit jejich jazykové kompetence k výuce cizích jazyků a výuce odborných předmětů v cizím jazyce.