Novinky

26.02.2021
LABORANT/KA Katedry farmaceutické technologie - více informací (pdf)
Více informací zde
18.02.2021
Ve škole nás učili, že člověk je tvor společenský. Tato složitá doba nás přesvědčuje o pravdivosti tvrzení.
Více informací zde
17.12.2020
Odborný kurz Výroba jemného pečiva se uskutečnil ve dnech 17. a 18. 10. 2020 a 12. 12. 2020. Kurz byl zaměřen na výrobu kompletního sortimentu jemného pečiva.
Více informací zde
14.12.2020
Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva, je stanoven na 10. ledna 2021. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.
Více informací zde
04.12.2020
V rámci projektu Vzdělání pro život se 2. prosince 2020 v pekařské dílně uskutečnil projektový den, určený žákům 3. ročníku učebního oboru Pekař.
Více informací zde
18.11.2020
Volby do školské rady plánované na 27. 11. 2020 se neuskuteční. Nový termín voleb bude oznámen v návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid-19. Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j.: MSMT – 4060/2020-1 se „Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.“
Více informací zde
18.11.2020
Vážení maturanti, v této nelehké době pro Vás společnost Scio připravila bezplatné semináře k NSZ, a to online. Přihlásit se můžete na www.scio.cz. Nezapomeňte si prolistovat říjnové a listopadové číslo zpravodaje JAK NA VŠ. Zpravodaj (pdf)
Více informací zde
16.11.2020
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby do školské rady.  
Více informací zde
11.11.2020
SRPŠ plánované na 27. listopadu 2020 se vzhledem k epidemiologické situaci nekoná. Třídní učitelé budou rodiče informovat o žácích se studijními problémy. Na jednotlivé vyučující se můžete s dotazy obrátit písemně. Kontakt na vyučující naleznete na webových stránkách školy:www.spspas.cz . Nebo využijte program Bakaláři.
Více informací zde
26.10.2020
V této složité době je možné své myšlenky, strachy i naděje přenést do literární podoby a zanechat tak určitý otisk dnešní doby. Zájemcům nabízíme možnost zapojit se do školní literární soutěže. Ti nejlepší budou odměněni.
Více informací zde
20.10.2020
Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva, je stanoven na 29. listopadu 2020. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.
Více informací zde
18.10.2020
Nadační fond Českého rozhlasu poděkoval naší škole za účast ve sbírce Světluška. Přílohou jsme obdrželi certifikát s výtěžkem naší školy, kterým jsme přispěli do sbírky.
Více informací zde
15.10.2020
Na konci září proběhl projektový den v cukrářské dílně a dnes se uskutečnil projektový den v pekařské dílně pro naše žáky - pekaře. Naše pozvání do školy přijali zástupci z firmy SEMIX PLUSO, Otice Rybníčky. V současnosti je tradičním výrobcem pekařských, cukrářských a mlékárenských směsí a také Müsli srdíček.
Více informací zde
08.10.2020
Jsme nuceni Vám oznámit, že konání plánované Gaudeamus Roadshow Česko 2020 je znemožněno Krizovým opatřením vlády České republiky č. 958, platným od 5. do 18. října 2020. Gaudeamus Roadshow Česko je zrušena ve všech plánovaných místech konání, tj. v Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě, Ostravě a Pardubicích.
Více informací zde
08.10.2020
Poděkování patří všem, kteří v rámci Českého dne proti rakovině 2020 přispěli na dobrou věc. Na naší škole bylo vybráno 2467 Kč. Vybraná částka bude použita na výzkum a prevenci onkologických onemocnění.
Více informací zde
Zobrazuji 1 - 20 ze 601