24.01.2019

Pracovní stáž ve španělské Granadě – listopad 2018

Ve školním roce 2018/19 se naše škola zapojila do programu EU Erasmus+ podporující vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport v Evropě. Tento program umožňuje evropským studentům odborně se vzdělávat a získávat pracovní zkušenosti v zahraničí.

V rámci tohoto programu měli žáci naší školy možnost zúčastnit se pracovní stáže v Granadě ve Španělsku v listopadu 2018. Vybráno bylo 10 žáků, kteří museli splňovat určitá kritéria. Všichni žáci museli například prokázat kladný vztah ke svému oboru, spolehlivost, pracovitost a v neposlední řadě dobrou znalost anglického jazyka. Jedním z požadavků bylo i vytvoření životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Všechny tyto požadavky žáci úspěšně zvládli.

Cílem této stáže bylo především seznámit se s gastronomií dané země a také možnost poznat její kulturní dědictví a jazyk. Žáci byli po příjezdu rozděleni do restauračních zařízení a podniků dle svého profesního zaměření. Kuchaři a cukráři do restaurace Maria de la O, pekaři do pekárny Panadería La Gracia de Dios a technologové do podniku na výrobu cukrovinek Maritoni.

Během stáže bylo potřeba učinit několik organizačních změn, aby pracovní náplň co nejlépe splňovala očekávání žáků. Navzdory jazykové bariéře se žákům úspěšně dařilo zapojit se do pracovního procesu. Je důležité zmínit, že s jejich pracovním nasazením a výkony byla většina manažerů daných podniků spokojena. Žáci taktéž oceňovali vstřícný přístup ze strany španělských spolupracovníků. Měli možnost se aktivně zapojit do výroby různých tradičních španělských pokrmů a naučit se několik španělských slovíček.

Po pracovní době měli žáci příležitost poznávat krásu Granady a jejího okolí. Granada je krásné místo, kde se střetává křesťanská a islámská kultura a turistům nabízí spoustu krásných památek. Společně jsme se zúčastnili například prohlídky historické části města s anglicky hovořícím průvodcem. Žáci tudíž měli možnost kromě obdivování architektury poslouchat anglický výklad.

Společně jsme ochutnali i některé tradiční španělské speciality, například tapas a churros. Vzhledem k faktu, že jsme byli ubytováni v centru města, mohli jsme vybírat ze široké škály restauračních podniků a kaváren.

Dále jsme podnikli jednodenní výlet do města Sevilla, které se taktéž pyšní architektonickými skvosty, například největší gotickou katedrálou světa. Ale tím skutečným zlatým hřebem byla návštěva Alhambry – pevnosti tyčící se nad Granadou. Je jedním ze symbolů Granady a její návštěva byla nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Během této stáže měli žáci možnost poznat kulturu jiné země a zároveň si vyzkoušet pracovat v jiných podmínkách, než na jaké byli dosud zvyklí. Pro většinu z nich je to jistě zkušenost, která obohatí jejich budoucí profesní život.

Mgr. Petra Pešková