16.03.2015

SPŠPaS Pardubice pořádá odborné kurzy a semináře

Škola již tradičně pořádá pro odbornou veřejnost řadu kurzů, které nabízí na svých webových stránkách. 

Dne 3. března proběhl odborný technologický seminář pro firmu Lesaffre. Bylo proškoleno 12 pekařských firemních technologů z České republiky i ze Slovenska. Teoretické přednášky byly doplněny o praktické ukázky ve školní pekárně. Pekařští odborníci velice ocenili propojení teorie s praxí. Tuto vzájemnou spolupráci hodnotíme jako velice prospěšnou a budeme v ní pokračovat. Připravujeme další sérii seminářů šitých na míru podle požadavků firmy Lesaffre.