Proč si vybrat naši školu

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinou školou tohoto typu v České republice.

Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko – administrativní a na poskytování služeb v různých typech gastronomických a jiných firem a živností.

Naši absolventi jsou výborně připraveni pro budoucí uplatnění v potravinářském průmyslu a ve službách.

Máme moderní vybavení, což umožňuje maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi (moderní odborné učebny, moderně vybavená pracoviště odborného výcviku a praxe, cvičný školní mlýn, cvičná kuchyně, výukový bar pro číšníky, chemické a biologické laboratoře, multimediální učebny).

Máme kvalifikovaný pedagogický sbor, přistupujeme individuálně ke každému žákovi. Usilujeme o osobnostní růst každého žáka.

Úzce spolupracujeme s potravinářskými společnostmi a s dalšími partnery v oblasti zařazení absolventů školy do pracovního procesu.

Školní budova má výhodnou polohu v centru města s dobrou dopravní dostupností, žáci mají možnost ubytování v domově mládeže.

Žáky kvalitně připravujeme i pro následné studium na vysokých školách.

Jsme online

 • volně přístupná wi-fi v celém areálu školy
 • projekce v každé kmenové učebně
 • moderně vybavené učebny, laboratoře a dílny
 • známky přes internet

Další výhody školy

 • studijních a učebních oborů je široká nabídka a pokud nezvolíte obor správně, máte možnost přestupu na jiný obor u nás ve škole, v nástavbovém studiu můžete pokračovat také u nás,
 • klasifikaci a docházku můžete sledovat online (výhoda pro žáky i jejich rodiče),
 • využít můžete i pomoci psychologa a výchovného poradce (platí také pro žáky i rodiče),
 • svoji odbornou praxi budete absolvovat v zavedených provozovnách,
 • můžete se s námi účastnit republikových i mezinárodních odborných soutěží a olympiád,
 • budeme pro vás připravovat odborné exkurze, poznávací zájezdy, návštěvy veletrhů, v 1.ročníku adaptační a lyžařský kurz,
 • v době po vyučování se můžete zapojit do různých kroužků podle svých zájmů.

Sektorová dohoda

V oblasti potravinářství, obory zpracování obilí a mouky na období 2011 až 2015 v České republice.
Dokumenty ke článku:
Sektorová dohoda (pdf)