24.06.2024

Slavnostní vyřazování žáků na Potravině v Pardubicích

Konec školního roku se nese ve znamení závěrečných zkoušek, které jsou pro žáky vždy velkou výzvou. Letošní rok jsme měli pět absolventů oboru pekař, z nichž čtyři splnili kritéria k udělení certifikátu. Tito čtyři studenti nejenže úspěšně složili závěrečnou zkoušku, ale dokonce ji zvládli s vyznamenáním, což je obrovský úspěch a důkaz jejich tvrdé práce a odhodlání.

Novinkou letošního roku bylo také předání certifikátů cukrářům. Z celkového počtu 14 žáků, kteří se účastnili závěrečné zkoušky, tři absolventi dosáhli na vyznamenání. Tento výsledek je skvělým příkladem toho, jak vysokou úroveň mají naši žáci.

Slavnostní předání certifikátů proběhlo za přítomnosti ředitele pardubické pekárny United Bakeries, a. s., pana Jana Koláře, a paní Petry Tomčíkové. Jejich přítomnost dodala celé akci slavnostní ráz a podtrhla význam tohoto okamžiku pro všechny zúčastněné.

Všem oceněným žákům srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich dalším životě. Jsme na ně velmi hrdí a věříme, že jejich budoucnost bude plná úspěchů a nových příležitostí.

Mgr. David Jeřábek