09.09.2022

Literární soutěž, školní rok 2022-23

Milí žáci, milovníci českého jazyka, věříme, že stejně jako v předchozích letech si vyberete jednu z kategorií literární soutěže. Přihlaste se, prosím, během září u svých vyučujících českého jazyka.

1. kategorie: literární

Jak jsem se ztratil/a a zase našel/našla (volné zpracování)

2. kategorie: literárně-výtvarná

Tvorba zábavných pracovních listů pro předškoláky ve vybrané MŠ