Výsledková listina PŘ

Výsledková listina přijatých uchazečů 2. kola 2022/2023

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

APHK - Analýza potravin - hodnocení kvality - 29-42-M/01
APVP - Analýza potravin - výživový poradce - 29-42-M/01
TPMN - Technologie potravin - management - 29-41-M/01

Nástavbové obory denní zakončené maturitní zkouškou:

TPNS - Technologie potravin - 29-41-L/51

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Kuc - Kuchař - číšník - 65-51-H/01
Kcc - Kuchař - číšník - zaměření číšník - 65-51-H/01
Kck - Kuchař - číšník - zaměření kuchař - 65-51-H/01
Pek - Pekař - 29-53-H/01
Pro - Prodavač - 66-51-H/01


Výsledková listina přijatých uchazečů 1. kola 2022/2023

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

APHK - Analýza potravin - hodnocení kvality - 29-42-M/01
APVP - Analýza potravin - výživový poradce - 29-42-M/01
TPMN - Technologie potravin - management - 29-41-M/01
TPML - Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv - 29-41-M/01

Nástavbové obory denní zakončené maturitní zkouškou:

TPNS - Technologie potravin - 29-41-L/51

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Kuc - Kuchař - číšník - 65-51-H/01
Kcc - Kuchař - číšník - zaměření číšník - 65-51-H/01
Kck - Kuchař - číšník - zaměření kuchař - 65-51-H/01
Cuk - Cukrář - 29-54-H/01
Pek - Pekař - 29-53-H/01
Pro - Prodavač - 66-51-H/01