06.05.2013

Zkoušky z profesních kvalifikací pro obory Cukrář/Pekař

- jsou v nabídce školy pro veřejnost.