05.04.2019

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Naše škola je autorizovanou osobou pro vzdělávání v rámci Národní soustavy kvalifikací ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie pro profesní kvalifikace v oborech Pekař a Cukrář.

V posledním období měli zájemci možnost vykonat u nás dvě zkoušky z profesních kvalifikací - zkouška z PK VÝROBA RESTAURAČNÍCH MOUČNÍKŮ proběhla ve školní cukrářské dílně únoru a zkouška z profesní kvalifikace VÝROBA JEMNÉHO PEČIVA v březnu ve středisku odborné přípravy Pekárna.

Š. Bouchalová, Bc. Jeřábek