02.03.2022

Zasedal školní parlament

Po dlouhé době odmlky způsobené covidovou situací zasedal ve středu 23. února školní parlament. Dorazilo 35 zástupců z řad žáků naší školy napříč všemi třídami i druhy studia.

Panu řediteli přednesli spoustu různých návrhů a připomínek, kterými se bude vedení zabývat. Namátkou se jedná třeba o možné zřízení kuchyňky, kde by si žáci mohli ohřát z domova přinesený oběd, o zlepšení praktické výuky či zesílení signálu školní wi-fi. Jednalo se také o způsobu vytápění školy a dalších záležitostech.