15.05.2023

Z Hradce Králové jsme si odvezli stříbro

Dne 23. března 2023 se uskutečnila soutěž Gastro Hradec Králové, která nabízí širokou škálu kategorií, ve kterých mohou soutěžící předvést své schopnosti. Naši školu reprezentovala Valentina Dalla Valle v kategorii Cukrář – umělec.

V dopoledních hodinách se otevřel velký sál s exponáty pro širokou veřejnost a školy. Naši žáci v rámci exkurze samozřejmě nechyběli a s učiteli se vydali na prohlídku jednotlivých exponátů. S přípravou na tuto soutěž je spojeno mnoho práce a příprav, a tak Valentina i paní učitelka, která ji na soutěž připravovala, netrpělivě čekaly na vyhlášení, které se uskutečnilo v 16 hodin. Valentina v Hradci obsadila druhé místo ve stříbrném pásmu a patří jí poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Šárka Bouchalová

učitelka odborného výcviku