03.03.2014

Vzájemná spolupráce s firmou Kaufland

V únoru jsme uzavřeli rámcovou smlouvu o spolupráci s Kauflandem.

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat zejména v oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému školy, v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdravé výživy, seznámení žáků školy, popř. jejich zákonných zástupců s fungováním moderního maloobchodního podniku a v  dalších hospodářsko-ekonomických oblastech.

Vzájemná spolupráce:

1/ Exkurze žáků a učitelů do objektů Kauflandu
2/ Odborné přednášky
3/ Grilování u příležitosti konání sportovního dne
4/ Zdravá snídaně – složení zdravé snídaně (distribuce vybraných potravin do školy)
5/ Předání daru škole

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a pevně věříme, že smluvně uzavřené partnerství bude přínosné oběma stranám.

Mgr. Zdeněk Zitko