04.04.2013

Vysoko nastavená „Laťka SŠPaS Pardubice“

Ve čtvrtek 21. března 2013 se konal ve školní tělocvičně tradiční přebor školy ve skoku vysokém.

Závody probíhají více jak 3 desetiletí pod názvem „Laťka školy“ a téměř každý rok zde podávají vítězové, ne v tak optimálních podmínkách pro rozběh, opravdu kvalitní výkony.

Letošního přeboru se zúčastnilo 7 dívek a bohužel pouze 3 chlapci z 10 nominovaných. Ostatní nominovaní chlapci se zřejmě zalekli výkonů kandidáta na vítězství, které opakovaně podával v hodinách tělesné výchovy.

Mezi dívkami zvítězila žákyně A3. Lucie Bergová s vynikajícím výkonem 148 cm, mezi chlapci kraloval žák čtvrtého ročníku David Lamer, který překonal výšku 160 cm. Všichni závodníci byli odměněni cenami z prostředků SRPŠ.

Vyučující TV