06.11.2015

Výsledky základního kola Logické olympiády

Petr Čičmanec z P2. se stal na naší škole nejúspěšnějším řešitelem úloh Logické olympiády pořádané společností Mensa ČR. Dělené 2. a 3. místo obsadili Nela Novotná a Matouš Trojan (oba z P1.A). Všichni tři jmenovaní budou odměněni z prostředků SRPŠ. Všem úspěšným luštitelům blahopřejeme!