30.06.2016

Výsledky fotografické soutěže

Hodnotící komise ve složení Ing. V. Stránská a Ing. Mgr. H. Vančurová vybrala tyto vítězné fotografie. Kritériem hodnocení fotografií bylo jejich technické provedení a „oslovení“ adresáta.

Příroda ohromující a okouzlující
1. místo Matrka Martin P2 Strž
2. místo Walter Tomáš P2 Mech
3. místo Walter Tomáš P2 Pařez

Řeč lidských rukou
1. místo Walter Tomáš P2 Dráty
2. místo Teplá Hana P2 Zvon
3. místo nebylo uděleno

Street foto
1. místo Teplá Hana P2 Pampeliška
V této kategorii nebyla další místa udělena.

Na vítěze soutěže čekají finanční odměny. Úspěšným studentům gratulujeme. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme.
Též doufáme, že se v příštím školním roce zúčastníte dalšího ročníku fotografické soutěže. Všem žákům přejeme hezké a pohodové prázdniny

organizátorky soutěže