12.06.2015

Výsledky fotografické soutěže

Hodnotící komise ve složení Ing. V. Stránská, Ing. Mgr. H. Vančurová a Mgr. Martina Srníková vybrala z poměrně  velkého počtu pěkných fotografií snímky vítězné.

Kritériem hodnocení fotografií bylo jejich technické provedení a „oslovení“ adresáta.

Okouzlující krajina
1.       místo Petra Suchánková 1.NS V lese
2.       místo Jitka Dvořáková 1.NS Perličky
3.       místo Jiří Vondrouš 2.KA Chaloupka

Architektura českých měst
1.       místo Kamila Soudková 2.KA Soumrak
2.       místo nebylo uděleno
3.       místo nebylo uděleno

Sport a pohyb - V této kategorii nebyla místa udělena.

Na vítěze soutěže čekají finanční odměny. Úspěšným studentům gratulujeme. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme.

Též doufáme, že se v příštím školním roce zúčastníte dalšího ročníku fotografické soutěže.

organizátorky soutěže