22.06.2022

Vynikající úspěch v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Ve dnech 10. až 12. června 2022 se naše žákyně Nikola Junková ze třídy P3.A účastnila celostátního kola 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti, které se konalo v Kutné Hoře na Gymnáziu J. Ortena.

Nikola obsadila vynikající 2. místo ze 14 soutěžních prací v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se svou prací nazvanou Moderní trendy v pekařské technologii. Hodnocení technologických a senzorických vlastností listového těsta vyrobeného z bio celozrnné špaldové mouky. Dále pak také získala zvláštní cenu Nadačního fondu J. Heyrovského.

Nikola pracovala na své práci po celý školní rok 2021/2022. V prvním pololetí tohoto školního roku se věnovala samotnému vypracování a sepsání práce. Experimentální část práce měřila ve fyzikální laboratoři a výrobky upekla v pekařské dílně na naší škole. Po sepsání a zhodnocení naměřených dat začala připravovat prezentaci a video k představení práce v SOČ v jednotlivých soutěžních kolech. Po náročné přípravě pak v březnu proběhlo nejdříve školní kolo a v dubnu krajské kolo soutěže, která vyhrála. První místo v krajském kole Nikole zajistilo účast v celostátním kole SOČ konané v Kutné Hoře. Do celostátního kola si Nikola připravila také plakát, který graficky znázorňoval její práci. Celkem bylo přihlášeno do 44. ročníku Středoškolské oborné činnosti na 60 prací v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.

Celostátní kolo SOČ bylo rozloženo do tří dnů. První den byla soutěž zahájena v aule na Gymnáziu J. Ortena, při kterém byli přivítáni soutěžící všech 18 oborů významnými osobnostmi Středočeského kraje a představiteli univerzit podporujících SOČ.

Druhý den se konala vlastní soutěž, která probíhala před odbornou porotou složenou z 5 odborníků na daný obor. Každý obor měl svou odbornou porotu a jednotlivé obhajoby prací probíhaly ve třídách na gymnáziu. Obhajoba práce se skládala z pětiminutového představení práce a patnáctiminutové diskuze mezi porotou a soutěžícím. Odpoledne pak Nikola v prostorách školy vystavovala vytvořený plakát na téma své práce.

Třetí den byly slavnostně vyhlášeny výsledky ve všech 18 oborech opět v aule Gymnázia J. Ortena před všemi zúčastněnými soutěžícími. Nikola za 2. místo získala finanční odměnu od CZ.NIC, Cenu MŠMT a Cenu Mendelovy univerzity v Brně.

Nikola nabyla během tohoto roku mnoho zkušeností a zážitků při účasti na Středoškolské odborné činnosti. Ve škole se naučila velmi dobře pracovat s jednotlivými přístroji, které máme v laboratoři, dále zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data a sepsat samotnou práci. Během přípravy na obhajobu své práce se zdokonalovala v prezentaci před publikem.

Nikola si celostátní kolo ve Středoškolské odborné činnosti moc užila. Před porotou svou práci pěkně představila a diskusi s odbornou porotou zvládla na výbornou. Během tří dnů na SOČ se seznámila a skamarádila s ostatními účastníky soutěže, se kterými bude nadále v kontaktu.

Nikole moc gratulujeme k vynikajícímu výsledku, o který se zasloužila na začátku svých studijních let, a přejeme jí i v dalších letech úspěchy ve studiu.

Velké poděkování patří také předmětové komisi odborných předmětů na naší škole. Především Mgr. Martině Srníkové za věcné připomínky a pomoc při tvorbě vlastní práce a prezentace, dále Mgr. Davidu Jeřábkovi za poskytnutí odborných znalostí v experimentální části odborné práce, Haně Kučerové za pomoc v pekařské dílně při výrobě jednotlivých výrobků a Ing. Daně Kovaříkové za podporu v jednotlivých soutěžních kolech.

Odkaz na stránky Středoškolské odborné činnosti: Středoškolská odborná činnost (soc.cz)

Odkaz na video s prezentací: Středoškolská odborná činnost, obor 7. Junková Nikola - Moderní trendy v pekařské technologii. - YouTube

Odkaz na výsledkovou listinu: 2021-22.pdf (soc.cz)

Ing. Jana Šedivá (konzultantka práce)