05.08.2019

Vyhodnocení sportovního dne

Ve středu 26. 6. 2019, v posledním týdnu školního roku, se uskutečnilo již popáté tradiční sportovní dopoledne, tentokrát opět na hřišti Sokola Pardubice 1.

I přes horké letní počasí se jednotlivé třídy snažily dosáhnout ve 13 disciplínách co nejlepších výsledků. Společnost Kaufland poskytla zdarma soutěžícím minerální vody, takže pitný režim byl zajištěn. V některých třídách byla téměř 100% účast, což se projevilo na jejich celkovém hodnocení. V součtu výsledků se na 1. místě umístila třída P3. pod vedením třídní učitelky Mgr. Srníkové, 2. místo obsadila třída P2. s třídní učitelkou Ing. Koudelkovou a třetí místo si zajistila svými výkony třída P1.B s třídní učitelkou Mgr. Komzákovou. Vítězům blahopřejeme, na začátku školního roku budou odměněni cenami, které budou hrazeny z fondu SRPŠ školy. Celkové výsledky jsou uvedeny v tabulce v příloze.

Všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na zdárném průběhu sportovního dne, a všem soutěžícím i společnosti Kaufland děkujeme.

Vyučující TEV