20.11.2019

Vyhodnocení soutěží

V říjnu se na naší škole uskutečnily soutěže Přírodovědný klokan a Logická olympiáda. Nejlepšími luštiteli mezi žáky 1. ročníků se v přírodovědných předmětech stali Tomáš Čajánek (P1.B), Lukáš Novák (P1.A) a Pavol Štetka (P1.B).

V Logické olympiádě nejlépe uspěly Adéla Vodičková (P2.A) a Monika Sezimová (1.B).

Ceny věnované SRPŠ předal ředitel školy Mgr. Zitko.

Výhercům srdečně blahopřejeme a těšíme se na hojnou účast v dalších soutěžích.

Mgr. Ing. Helena Vančurová