07.10.2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termín voleb : pátek 21. listopadu 2014

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby do školské rady.