18.11.2020

Volby do školské rady

Volby do školské rady plánované na 27. 11. 2020 se neuskuteční. Nový termín voleb bude oznámen v návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid-19. Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j.: MSMT – 4060/2020-1 se „Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.“