16.11.2020

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby do školské rady.  

Termín voleb: pátek 27. listopadu 2020

Seznam platných kandidátů (pdf).