01.07.2021

Velké prázdniny začaly!

Vysvědčení jsou rozdána, ze školy zmizeli žáci i učitelé, po pustých chodbách následující dva měsíce občas projde někdo z vedení či administrativních a technických pracovníků.

Školní rok 2020/2021 je za námi a my můžeme konstatovat, že byl rokem velmi zvláštním – více než 6 měsíců jsme byli odkázáni na distanční výuku. Ta na naší škole probíhala pomocí služby MS Teams a ačkoliv běžela bez větších problémů, snad všichni doufáme, že se příští rok už bez tohoto způsobu výuky obejdeme. Přece jen přímý lidský kontakt je nenahraditelný. Budoucnost je sice nezbadatelná, zůstaňme však optimisty, že distanční výuka je jen za námi, a nikoliv také před námi.

Nezbývá než popřát všem krásné prázdniny – hlavně se opatrujte a důkladně si odpočiňte. Těšíme se na vás v září!

kolektiv pracovníků SPŠPaS

Na fotkách je třída 2. A s třídní učitelkou krátce před tím, než byli její žáci definitivně vypuštěni do víru prázdnin, a šťastní žáci 1. C s vysvědčeními.